Praha, 19. února 2020 – Analytický tým Pirátů shromáždil celkově osm svědectví týkajících se možného podvodného vyvádění státních podpor určených na zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Jedná se o případy zaměstnávání handicapovaných osob u společností ovládaných starostou města Hrčava Markem Sikorou zvoleným za hnutí ANO. Právě proto dnes pirátští poslanci Olga Richterová, František Navrkal a zastupitelka Pirátů v Karviné Zuzana Klusová podali trestní oznámení na Vrchní státní zastupitelství v Praze, které se týká rovněž podezřelého hospodaření obce Hrčava. Toto oznámení míří na neznámého pachatele pro podezření ze spáchání trestných činů porušení povinnosti při správě cizího majetku, padělání a pozměňování veřejné listiny a zneužití pravomoci úřední osoby. Dvě z těchto svědectví pocházejí z reportáží televize Seznam.

„Intenzivně se věnuji podpoře handicapovaných osob a jejich začlenění do běžného života i na trh práce. Ale současný dotační systém je děravý a snadno zneužitelný. K osobám se zdravotním postižením může doputovat více prostředků, aniž bychom zvyšovali celkovou částku na tento účel. Navíc musí fungovat kontrolní systém, který zamezí fiktivnímu zaměstnávání. Dnes bohužel může namísto práce pro potřebné bujet lukrativní byznys. Tento případ řešil v minulosti inspektorát práce, aniž by cokoliv podezřelého zjistil. Nabízím paní ministryni Maláčové v této věci pomocnou ruku,” komentuje situaci první místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová.

„Reportáž Seznamu, která jako první poukázala na problémy v obci Hrčava mě upřímně zasáhla. Proto jsme ve spolupráci s analytickým týmem Pirátů podrobně zmapovali místní kauzy, oslovili jsme občany z Hrčavy i přilehlých vesnic a shromáždili celou řadu nových svědectví a podkladů, které se týkají jednak podezření na vyvádění státních příspěvků určených na zaměstnávání handicapovaných občanů a jednak i podivného hospodaření obce Hrčava. V trestním oznámení jsme zdůraznili nejenom možnou škodu ve vztahu k veřejným prostředkům, ale zejména společenské nebezpečí takovéto činnosti, neboť se týká osob se zdravotním postižením. V případě potvrzení podezření učiním v této věci maximum, aby handicapované osoby získaly prostředky, které si poctivě odpracovaly a doposud jim nebyly vyplaceny,” dodává zastupitelka Pirátů v Karviné Zuzana Klusová.

„Hospodaření obce Hrčava vykazuje značně podezřelé znaky doprovázené střetem zájmů starosty Marka Sikory. Například do výběrového řízení obce na dodávku služeb v oblasti úklidu a údržby veřejných prostranství se přihlásila pouze jedna společnost – právě ta, kde je pan starosta ředitelem. Náklady na tyto služby přitom násobně vzrostly oproti předchozím rokům. Podobný scénář se opakoval u pronájmu místní budovy, kterou získala za pouhých 100 korun společnost řízená známými pana starosty. Podezřelých zjištění zde byla řada včetně toho, že tento známý má hlášené trvalé bydliště v rozpadlé chatrči vlastněné starostou. Na prvním místě musí být zájem obce, nikoliv starosty. Tyto případy by měly orgány činné v trestním řízení velmi pečlivě prošetřit,” dodává poslanec Pirátů František Navrkal.