Praha, 17. května 2019 – Piráti podávají žalobu na Evropskou komisi v kauze střetu zájmů členů vlády České republiky z důvodu její dlouhodobé nečinnosti. Evropská komise i nadále odmítá vyhodnotit podněty týkající se porušování finančního nařízení ke střetu zájmů. Odmítla tak učinit i na výzvu České pirátská strany, která byla podána na základě Smlouvy o fungování EU na počátku března 2019. Evropská komise podle Pirátů tímto zcela nestandardním přístupem nejenom, že zpochybňuje vlastní kredit, ale zároveň porušuje smlouvy, na základě kterých funguje. Zástupce Evropské komise z DG Budget dnes Pirátům potvrdil, že si je vědom porušení závazných evropských smluv, Evropská komise měla totiž povinnost na tuto výzvu odpovědět do dvou měsíců.

Případem se na základě žaloby České pirátské strany bude zabývat Evropský soudní dvůr. Odborný rozbor právníků Evropské komise již v prosinci 2018 jasně konstatoval, že evropské předpisy ke střetu zájmů jsou ve vztahu k českému premiérovi Babišovi porušovány.

„Náš analytický tým oslovil celou řadu domácích i zahraničních expertů, zpracoval analýzu a další si objednal u nezávislého právníka. Závěr byl vždycky stejný a totožný s odborným rozborem právníků Evropské komise, a sice, že Andrej Babiš je ve střetu zájmů a evropská legislativa je tímto hrubě porušována. Jsem přesvědčen, že Andrej Babiš a Miroslav Toman musí dodržovat zákony úplně stejně jako běžní občané této země. Vyřešení této kauzy navíc ušetří značné prostředky, a proto podáme žalobu,” uvádí předseda Pirátů Ivan Bartoš.

„Důsledkem této nečinnosti je situace, kdy Evropská komise jedná protiprávně. Ze strany bruselských úředníků neproběhlo standardní rozhodnutí o zastavení plateb koncernu Agrofert. Státní zemědělský intervenční fond současně tvrdí, že není důvod tyto dotace nevyplácet a dál trvá na tom, že evropská pravidla ke střetu zájmů jsou dodržována, aniž by tento postoj zastával alespoň jeden nezávislý expert. Takovýto laxní přístup může svědčit o možné politizaci na úkor evropského práva a je zcela neakceptovatelný,” okomentoval situaci pirátský senátor Lukáš Wagenknecht.

Evropská legislativa je připravena na situaci, kdy jsou závazné předpisy porušovány a přitom nejsou vymáhány. Jak se tomu děje v tomto případě. Smlouva o fungování Evropské unie přímo uvádí, že před podáním žaloby k Evropskému soudnímu dvoru je nutné podat příslušné instituci výzvu z důvodu její nečinnosti. Tímto způsobem Piráti přesně postupovali, když na počátku března zaslali Evropské komisi výzvu. Verdikt ke střetu zájmů měl být hotový v lednu. Zástupce Evropské komise navíc dnes pirátskému analytikovi telefonicky potvrdil, že si je plně vědom porušování smlouvy o fungování Evropské unie z důvodu nezaslané odpovědi na pirátskou výzvu.

„Jedná se o naprosto neakceptovatelný přístup Evropské komise, která za normálních okolností termíny dodržuje. Je očividné, že komise přistupuje z pro mě neznámých důvodů vůči Andreji Babišovi shovívavě, a proto musí zasáhnout Evropský soudní dvůr a definitivně rozhodnout,” shrnuje předseda Pirátů Bartoš.