„Plníme to, o co jsme usilovali už během minulého volebního období a co jsme slíbili před posledními volbami. Čeští občané v zahraničí, ať už jde o studenty, cestující pracovníky nebo krajany, budou mít jednodušší možnost volit. Týká se to ale jen těch, kteří si 40 dnů před volbami podají žádost, aby mohli volit poštou, a nahlásí adresu, kam jim stát pošle hlasovací obálky. Cestování do zahraničí a poznávání světa bylo pro Čechy vždy obohacující a není důvod lidem komplikovat život. Naopak korespondenční volba těmto lidem hlasování výrazně usnadní. A ukáže, že si svých občanů vážíme,” řekl Jakub Michálek, předseda poslaneckého klubu Pirátů, který je jedním z předkladatelů návrhu. Podle něj by mohli lidé své volební lístky posílat poštou ve speciálních obálkách na české zastupitelské úřady.

„Česko je jednou z posledních zemí Evropské unie, kde korespondenční hlasování není zavedeno. Naši krajané tak musí kolikrát jezdit i tisíce kilometrů, aby mohli odvolit. To je ve 21. století neuvěřitelné. My chceme naopak lidem využití jejich volebního práva usnadnit. Spoluobčané, kteří pobývají v zahraničí, ať už pracovně či studijně, si budou moci osobně nebo on-line požádat o identifikační lístek s osobními údaji a dvě obálky. Svůj volební lístek nejprve vloží do obálky, která je menší. Tuto menší obálku s volebním lístkem pak spolu s identifikačním lístkem pošlou ve větší obálce na zastupitelský úřad. Tak bude zajištěna tajná a naprosto bezpečná volba všem občanům Česka žijícím v zahraničí,” sdělil předseda Pirátů Ivan Bartoš.

„Možnost hlasovat ze zahraničí budou mít naši občané ve volbách do Poslanecké sněmovny, ve volbě prezidenta republiky a ve volbách do Evropského parlamentu. Umožnit jim volit i korespondenčně je prioritou jak Pirátů, tak i našich koaličních partnerů. Věřím proto, že tento společný cíl naplníme,“ doplnil Michálek.

Snaha o právní zakotvení možnosti korespondenčního hlasování má již téměř dvacetiletou historii, neboť problémy s cestováním na vzdálené zastupitelské úřady se projevily záhy po zavedení možnosti hlasovat v zahraničí, poprvé ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2002. Všechny dosavadní návrhy na zavedení korespondenčního hlasování však nakonec buď nebyly projednány, nebo byly v určité fázi legislativního procesu zamítnuty, popřípadě bylo ustoupeno od záměru, aby v nich bylo korespondenční hlasování upraveno.