Praha, 3. června 2022 – Piráti dnes podepsali návrh na uzákonění manželství stejnopohlavních párů. Obdobný zákon předložili ve Sněmovně již v roce 2018. „Za Piráty věříme, že si lidé mají být rovni nejen v povinnostech, ale i právech. Nelze přeci rozdělovat občany do kategorií podle toho, koho mají rádi a s kým si přejí strávit život. Něco takového do 21. století prostě nepatří. Návrh nikomu neubližuje, jen dává právní jistotu rodinám, kterým dnes chybí,” uvedl předseda Pirátů Ivan Bartoš.

„V Česku ještě stále nemají všichni občané stejná práva a povinnosti. Registrovaným partnerům a jejich dětem dnes chybí jistoty, které mají manželské páry zcela automaticky. Nejde pouze o majetkové aspekty a společné jmění manželů, ale i o nejistotu ve vztahu k dětem, nebo také nerovnost nároků na pracovní volno. Ve 21. století je nepřípustné mít dvě kategorie občanů. V minulosti v řadě zemí schválily rovnoprávná manželství i konzervativní vlády, protože stát nemá lidem co mluvit do osobních záležitostí. Jde čistě o umožnění naplnit všem jejich sen i životní cestu a nikomu se tím neubližuje. Podpora rodin je hodnota, na které je postavená celá společnost. A to, že se více lidí chce stát manželi a manželkami, znamená, že více lidí za sebe chce nést odpovědnost. To mi dává smysl podporovat,” sdělila místopředsedkyně Sněmovny Olga Richterová.

„Manželství pro všechny nadále naplno podporujeme, protože se jedná o napravení nespravedlnosti, kdy jsou jen kvůli sexuální orientaci lidem upírána jejich práva. Už dnes existuje mnoho rodin, kde děti mají rodiče stejného pohlaví. Ti ale v dnešní době nemohou uzavřít zákonný sňatek, a tím jsou kráceni oni i jejich děti na svých právech. Například právo na zastupování dítěte, sirotčí a vdovské důchody, právo na společné jmění manželů a podobně. Máme ověřenou zahraniční praxi, kdy manželství pro všechny ve 29 zemích světa bez problémů funguje,” dodala poslankyně Klára Kocmanová.