Praha, 19. ledna 2021 – Piráti a STAN diskutovali s ministrem Janem Blatným o podmínkách, za kterých by podpořili prodloužení nouzového stavu. Požadují vyšší nemocenskou, která posílí motivaci lidí zůstat v karanténě a nešířit riziko nákazy, chtějí také cílené, nikoliv plošné omezení pohybu osob. Za zásadní považují vyjasnění strategie očkování v krajích a denní zveřejňování dat o průběhu vakcinace. Piráti také před 79. schůzí Sněmovny uvedli, že podpoří legislativu řešící postavení lidí v insolvenci, senátní verzi protikorupčního zákona o evidenci skutečných majitelů a budou apelovat na dodržení bezpečnostních zásad v tendru na výstavbu nových jaderných bloků.

Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek informoval o schůzce Pirátů a STAN s ministrem zdravotnictví Janem Blatným: „Diskutovali jsme o možnostech prodloužení nouzového stavu. Mluvili jsme o posílení motivace lidí, kteří místo karantény chodí do práce, aby měli plný plat. Jsme pro zvýšení nemocenské kompenzace na 80 %, která by toto měla zajistit. Bavili jsme se také o zapojení firem do testování a chystáme se v těchto oblastech navrhnout vlastní pozměňovací návrhy. Třetím tématem byla krizová legislativa a náš požadavek na zavedení stavu pandemické pohotovosti. To nám vláda přislíbila řešit v červnu, poté v září a nyní v lednu stále nemáme předlohu, která by řešila, že musíme neustále prodlužovat nouzový stav a zavedla systém, který by řešil kompenzace zasažených lidí. Také jsme apelovali na to, aby zákaz vycházení mířil na rizikové případy a nebyl plošný a také na zveřejňování dat o tom, dle kterých kritérií se postupuje při očkování. Pokud bude vůle dosáhnout v těchto věcech pokroku, jsme ochotni jednat o prodloužení nouzového stavu. V případě neochoty s opozicí jednat prodloužení nepodpoříme. Jedná se z většiny o návrhy, které jsme formulovali již před třičtvrtě rokem v plánu Budoucnost řešíme teď.“

První místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová navázala na téma očkování: „Stále se opakují táž témata při jednání s ministry. Chceme vidět do čtvrtka, kdy se má jednat o nouzovém stavu, zřetelný posun. Mezi největší problémy patří nepodařený začátek dobrovolného očkování. Svoláváme proto společnou tiskovou konferenci Pirátů a Starostů s řadou hejtmanů a primátorem Zdeňkem Hřibem, na níž uvedou překážky ke zvládnutí očkování v krajích. Připomínky k vakcinaci zasíláme už od podzimu, ale zatím nezazněly konkrétní odpovědi – například o tom, jak velké jsou indikační skupiny nebo propočty o časovém průběhu očkování v krajích.“

Poslanec Mikuláš Ferjenčík uvedl, že spolu s poslancem Lukášem Koláříkem přiměl ministerstvo financí k předložení kompenzačního bonusu pro živnostníky v insolvenci na jednání Sněmovny. Piráti usilují o nápravu dalších nespravedlností: „Předložíme úpravu kompenzačního bonusu živnostníkům tak, aby byl navýšený o povinné odvody, které vláda odmítla zrušit. Zásadní problém vidíme nadále v nepředvídatelnosti a neodůvodňování opatření, typicky v odmítnutí prodeje bot dospělým, ale umožnění téhož v případě dětí.“

Poslanec Kolářík poté doplnil, že Sněmovna se bude na aktuální schůzi zabývat také exekuční legislativou: „Sněmovna bude řešit téma chráněného účtu. Chystáme se podpořit sněmovní verzi, která počítá s účastí bank, která bude spočívat v tom, že banky na základě variabilního symbolu a čísla účtu budou posílat lidem nezabavitelné částky a celý systém tak bude jednodušší než v senátním návrhu.“

Poslanec Petr Třešňák připomněl, že se Sněmovna bude zabývat zákonem o přechodu k nízkouhlíkové energetice ve třetím čtení, který řeší financování nových jaderných bloků Dukovan: „Několikrát jsme představili výhrady nejenom k návrhu zákona, ale i připravovanému tendru. Jde především o zastropování ceny projektu, aby na něj nedoplácel daňový poplatník a aby byla naplněna veškerá bezpečnostní kritéria. V tomto ohledu jsem na výboru pro jaderné zdroje navrhoval vyřazení ruských a čínských firem, které představují riziko. Celkem jsme s Piráty definovali sedm bodů, při jejichž splnění by byl projekt akceptovatelný.“

Poslanec František Navrkal informoval o projednávání návrhu zákona o evidenci skutečných majitelů, který se do Sněmovny vrátil ze Senátu: „Senát podpořil mé pozměňovací návrhy spočívající ve zpřísnění ověřování skutečných majitelů, které ve Sněmovně neuspěly. K současné podobě již ministerstva nemají další výhrady, proto doufám, že návrh nalezne podporu i u vládních poslanců. Dle Rekonstrukce státu se jedná potenciálně o jeden z nejvýznamnějších kroků v boji proti korupci v tomto volebním období.“

Poslanec Lukáš Bartoň uzavřel tiskovou konferenci tématem platů pedagogických pracovníků, ty Piráti navrhují zákonem navázat na průměrnou mzdu a ustanovit minimálně na 130 % její výše: „Na tomto závazku se shodly všechny sněmovní strany, ale dosud jsme se pohybovali pouze v rovině prohlášení. Během hlasování o zákonném ukotvení se ukáže, které strany svou podporu myslely vážně. Podali jsme rovněž několik dalších pozměňovacích návrhů. Jeden z nich třeba umožňuje, aby absolventi bakalářských pedagogických oborů mohli působit na školách již v době, kdy si teprve doplňují magisterský stupeň pedagogického vzdělání. Ministerstvo také v koronavirových opatřeních zapomnělo na lesní kluby, které jsou zavřené, ačkoliv poskytují stejnou službu jako otevřené lesní školky a mateřské školy. Jedná se o 5 tisíc dětí do šesti let a jejich rodiče, kteří musí zajišťovat hlídání jinou cestou, aby mohli jít do práce.“