Praha, 16. srpna 2022 – Česko patrně uzavře jednu z nechvalných kapitol Babišovy vlády ve střetu zájmů. Žaloba na Evropskou komisi podaná Babišovou vládou proto, že odmítla proplácet dotace kvůli expremiérově střetu zájmů, by měla být stažena. Zároveň by mělo dojít k postupnému vymáhání neoprávněně vyplacených dotací. Vyplývá to z doporučení Jakuba Michálka, předsedy dozorčí rady Státního zemědělského a intervenčního fondu, který se seznámil s podkladovými materiály.

„Na základě všech dostupných podkladů jsem dospěl k závěru, že Česko nemá příliš velkou šanci na úspěch. Problém spočívá zjednodušeně v tom, že český zákon lze vykládat dvěma způsoby tak, že buď chrání jen české peníze, nebo že chrání i evropské peníze. Ústavní soud potvrdil, že zákon provádí finanční nařízení EU a v případě různých výkladů je třeba dbát na soulad s evropským právem. To platí podle soudů dokonce i tehdy, pokud se to dotkne zájmů konkrétní osoby. Pod pojem rozpočtových pravidel lze proto podřadit i další zákony, které upravují rozpočty, mimo jiné rozpočet zemědělského fondu, který je také schvalován sněmovnou. Stejně jako v jiných případech se může žadatel proti zrušení neoprávněné dotace bránit, ale to už bude spor jednotlivce na jeho náklady, nikoliv celého státu. Pokud to v budoucnu bude opravdu potřeba, soud se může obrátit na Soudní dvůr Evropské unie, aby získal směrodatný výklad. Celý postup státu je potřeba provést tak, aby si Česko udrželo dotační rozpočty a tyto prostředky šly na podporu těch zemědělců, kteří na ně opravdu mají nárok,” uvedl Michálek.

Kvůli střetu zájmů by mohla ČR vyžadovat po Agrofertu z Babišových svěřenských fondů vrácení až 4,5 miliardy korun. „Evropská komise postupovala s cílem chránit peníze všech daňových poplatníků v Evropě, včetně našich občanů. Jsme součástí Evropské unie a zavázali jsme se jednat loajálně a respektovat evropské právo, a pokud chceme být respektováni ostatními národy, musíme naše závazky z evropského práva dodržovat,” doplnil Michálek.