Praha, 12. března 2019 – Zákon omezující kumulaci odměn za výkon více funkcí, zákon o zpracování osobních údajů, senátní daňový balíček, projednání bodu ke změně klimatu, boj proti kůrovci – tato témata uvedli Piráti jako své priority na pravidelném tiskovém brífinku Pirátů před pokračováním 27. schůze Poslanecké sněmovny PČR.

Tiskovou konferenci zahájil předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek, který se vyjádřil k vrácenému zákonu ze Senátu ČR o zpracování osobních údajů, zákonu omezujícímu kumulaci odměn a volbě zástupce ombudsmana:

„Senát vrátil zpět do Sněmovny zákon, který řeší GDPR. Ze senátní verze nicméně vypadla pro nás zcela zásadní část týkající se informačního příkazu, což je institut, který by zamezil obstrukcím úřadů při získávání informací ze strany občanů. Budeme proto hlasovat pro verzi schválenou Sněmovnou,” uvedl Michálek a dodal: „Dále je tento týden velice důležitý zákon, který má bojovat proti kumulaci odměn za více funkcí – tedy pokud je poslanec zároveň starostou, tak nadále nebude pobírat dva plnohodnotné platy, ale za druhou funkci bude mít pouze 40 procent odměny. To jsme iniciovali již od našeho vstupu do Sněmovny, protože věříme, že nelze plnohodnotně vykonávat několik funkcí najednou.”

„Druhý zákon, který Senát vrátil je daňový balíček. V tomto případě senátní verzi podporujeme, protože se v ní podařilo prosadit odložení povinnosti podat daňové přiznání o měsíc, pokud je to podáno elektronicky. Nejenže to lidem usnadní život, ale ušetří to peníze i státu, protože pro stát je snazší zpracovat podání elektronicky,” konstatoval pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík.

Pirát Radek Holomčík okomentoval novely zákonů o lesích, které mají řešit boj s kůrovcem. „Novelu, která byla schválena minulý týden jsme nepodpořili, protože zavádí řadu rizikových praktik, které nebyly dostatečně obhájeny. Vládní novela, kterou budeme projednávat zítra, je o poznání přijatelnější, umožní ale skrze rozvolnění požadavků na sazenice stromků ohrožení budoucí stability lesů. A stejně jako předcházející novela vůbec nijak nerozlišuje podmínky pro soukromé vlastníky lesů a lesy státní.”

„Tento pátek proběhne protest za záchranu planety Friday For Future, to Piráti podporují, protože věříme, že mladí lidé mají právo bojovat proti nečinnost a ptát se svých zákonodárců na přijímanou legislativu. Piráti s konkrétními kroky přichází, podporujeme například odklon od fosilních paliv, obnovitelné zdroje energie, podporu šetrného hospodaření, nicméně ve Sněmovně necítíme dostatečnou podporu. V pátek proto chceme na pořad schůze zařadit nový bod k projednání – Informace vlády o postoji ke změně klimatu,” informovala předsedkyně Výboru pro životní prostředí Pirátka Dana Balcarová.

Tiskovou konferenci uzavřel Pirát František Kopřiva, který upozornil na chystanou novelu zákona o vojenském zpravodajství.

„Připravená novela má potenciál prolomit soukromí občanů na internetu. Piráti i přes omezené připomínkovací řízení zaslali své komentáře, protože novela má hned několik problematických bodů, příkladem je monitorování dění na internetu skrze blíže nespecifikované sondy a další.”