Praha, 24. března 2021 – Od 1. ledna platí v České republice nová odpadová legislativa. Piráti ale upozorňují na mnoho jejích nedostatků a málo konkrétních a plánovaných cílů. Zákon nevyřešil ani poplatky za skládkování, dosud velmi nízké a často zcela opomíjené, kvůli nimž obce i stát přicházely až o stamiliony korun v rozpočtech. Piráti proto podpořili návrh senátora Ladislava Kose podaný Ústavnímu soudu, aby zrušil odstavce přijaté pozměňovacím návrhem poslanců Antonína Staňka (ČSSD) a Jana Zahradníka (ODS). Tím se navrátí povinnost majitelů skládky hradit poplatky státu a obcím. Ambicí Pirátů je nastavit oběhové hospodářství tak, aby se na odpad pohlíželo jako na surovinu.

Piráti upozorňovali na fakt, že původce má za uložení odpadu na skládku zaplatit poplatek u provozovatele skládky. Ten je následně povinen odvést tento poplatek obcím a Státnímu fondu životního prostředí. Tak se tomu ale v minulosti často nedělo. K tématu uspořádala pirátská předsedkyně poslaneckého Výboru pro životní prostředí Dana Balcarová v únoru 2020 kulatý stůl s názvem Přichází stát i obce o miliony za ukládání odpadu na skládky?, který i na základě zkušeností zástupců samospráv prokázal, že jde o závažnou legislativní systémovou chybu, před kterou stát dlouhodobě zavírá oči.

„Z dostupných dokumentů Národního kontrolního úřadu a České inspekce životního prostředí bylo zřejmé, že někteří provozovatelé poplatky nevyměřují a neodvádějí. Vznikají tak škody, které mohou dosahovat řádů stovek milionů korun. Tuto chybu měla novela zákona o odpadech odstranit, bohužel se ale do zákona dostal pozměňovací návrh poslanců Staňka (ČSSD) a Zahradníka (ODS). Ten umožňuje ukládání poplatků nejen obcházet, ale dokonce i zpětné osvobození části odpadu od skládkovacích poplatků. Musím se zklamáním podotknout, že na Výboru pro životní prostředí jsme proti byli pouze tři poslanci, já s pirátským kolegou Františkem Elfmarkem a poslanec Jan Čižinský (KDU-ČSL),“ uvedla Balcarová.

„Při projednávání balíčku odpadových zákonů v Senátu jsem požadovala po ministru životního prostředí, aby zpřísnil kontrolu skládkování (např. zavedením monitoringu ukládání). Skládkoví obři totiž neodvádějí obcím poplatky za vše, za co by správně měli, a často tají, kolik odpadu vlastně ukládají. Tak je tomu například ve známé čáslavské kauze. Požadovala jsem také, aby resort pracoval na zavedení mechanismů ke zpracování toho, co lidé poctivě vytřídí. Máme dostatek odborných firem, které jsou připraveny vyrábět z recyklátů, ale nemají k tomu potřebnou podporu z ministerstva. Třídění odpadu bez recyklace totiž opravdu nedává smysl. Nesouhlasím také se zpětným zrušením poplatků za skládky, a proto jsem podepsala ústavní návrh kolegy senátora Kose. Jde o stamilionové částky, které zůstaly v kapsách skládkových gigantů. Přitom jejich byznys zatěžuje obyvatele obcí, kde se skládky nacházejí. To považuji za skandální a sobecké,” řekla senátorka zvolená za Piráty Adéla Šípová.

„Odpadové hospodářství se dotýká nás všech — obcí, firem i občanů, a je také v zájmu nás všech, aby v této oblasti nedocházelo k podvodům. Neodvedení poplatků za skládkovaný odpad podle nás podvodem je, i když toto jednání nový odpadový zákon nyní ospravedlňuje. Touto cestu zkrátka k rychlému ukončení skládkování nedojdeme,” dodal pirátský poslanec František Elfmark, který k novému zákonu o odpadech podával řadu pozměňovacích návrhů, které měly za cíl mimo jiné rychlejší odklon od skládkování.