AUTOR ČLÁNKU:
MEDIÁLNÍ ODBOR

Praha, 1. prosince 2022 – Sněmovna dnes schválila Piráty podporované rozšíření a navýšení přídavků na dítě, životního a existenčního minima i další vylepšení u příspěvku na bydlení. Návrhy, které dnes projednala Poslanecká sněmovna, prosazovali řadu měsíců. „Naším dlouhodobým tématem je podpora rodin a pomoc lidem ve složitých životních situacích. Současná krize dopadá na mnoho domácností a musíme dělat všechny kroky pro to, abychom těm nejohroženějším z nich ulevili,“ okomentovala Olga Richterová, poslankyně a místopředsedkyně Poslanecké sněmovny za Piráty. Uvedené změny Sněmovna projednala ve zkráceném režimu, aby se pomoc k lidem dostala co nejrychleji.

Poslanecká sněmovna dnes schválila zvýšení přídavků na dítě. Na základě kompromisní koaliční dohody jde o navýšení 200 Kč měsíčně na každé dítě v domácnosti.

„Díky novele se přídavek zvýší o dvě stě korun na jednoho potomka, tedy čtyři sta korun pro rodiny s dvěma dětmi, což v tíživé situaci může rodinám trochu ulevit. Za Piráty jsme prosazovali i vyšší částku, jde ale o přijatelný kompromis vyjednaný s ministrem práce a sociálních věcí.“ – Olga Richterová

Součástí schválené úpravy je i změna ve vyplácení příspěvků na bydlení. Richterová letos uspěla s prosazením zjednodušení nezbytné administrativy. A řeší i další opatření.

„Dlouhodobě usilujeme o férové nastavení tzv. normativních nákladů na bydlení, z nichž se příspěvek i jeho výše odvozují. Cílem je skutečně ulevit i jednočlenným či dvoučlenným domácnostem, třeba seniorům, kteří z pomoci v bydlení jinak mohou propadávat. A výši příspěvku spravedlivě nastavit podle reálných nákladů a místa bydliště.“ – Olga Richterová

Piráti usilovali také o zrušení tzv. fikce příjmů pro výpočet příspěvku na bydlení.

„Kvůli špatnému nastavení výpočtů docházelo k paradoxům, že si některé nízkopříjmové domácnosti po zvýšení životního minima pohoršily. To jsme dnes změnili,“ popsala místopředsedkyně Sněmovny. Olga Richterová uvedla, že vláda se již shodla i na navýšení životního a existenčního minima o 5 procent, které umožní dosáhnout na příspěvky více rodinám. „Jde o klíčové opatření, protože od existenčního a životního minima se odvíjí například i příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc či zmiňovaný příspěvek na bydlení,“ uzavřela Richterová.