„Je opravdu nešťastné, že jsme museli opět doporučit odmítnutí absolutoria Evropské radě a Radě, jelikož se znovu odmítají účastnit schůzí o stavu jejich rozpočtu. Je to frustrující. Není totiž možné, aby Evropský parlament řádně vykonával své povinnosti a přijímal informovaná rozhodnutí o udělení absolutoria, když Rada není transparentní a dlouhodobě neprojevila žádnou politickou ochotu s námi na procesu jakoukoliv formou spolupracovat,” vysvětluje zpravodaj Peksa.

Europoslanec kritizuje i chování předsedy Evropské rady. „Nejen, že létání soukromými tryskáči předsedou Michelem, který jimi cestoval 94 ze 112 misí do zahraničí od začátku svého funkčního období, leze zbytečně Radě do peněz a špiní reputaci evropských institucí, ale soukromé tryskáče jsou také až 14krát více znečišťující na každého jednoho cestujícího než komerční lety. Na to jsem ve své zprávě mnohonásobně upozorňoval a připadá mi to od předsedy neskutečně arogantní.”

„Jestli mne ale něco naprosto dopálilo, tak to bylo stanovisko od české vlády, která jsme před hlasováním obdrželi. Vláda v něm jde totiž jasně proti zájmům evropských občanů a financí. Výzva vlády k europoslancům, aby rozpočtovou uzávěrku udělili, považuji za nehoráznou blbost a kompletní absenci přehledu o dění na půdě evropských institucí,” vysvětluje Peksa

„Ve své zprávě, kterou jsem vypracoval, dávám zvláštní důraz na akutní potřebu revize Smluv, která by mohla proces udělování absolutoria vyjasnit a zpřehlednit. Není možné, abychom byli už více jak dekádu v patové situaci,” dodává Peksa.

Absolutoria a jejich udělování Evropským parlamentem tvoří nástroj, který má silný vliv na evropský rozpočtový systém. V případě, že orgánu nebo instituci nebylo uděleno absolutorium, musí dotčená instituce před novým jednáním o absolutoriu splnit řadu specifických parlamentních doporučení na nápravu. Pokud je nesplní – čas na to má do podzimu, Parlament může rozhodnout o neudělení absolutoria. V roce 1999 kvůli nezískání absolutoria musela rezignovat Evropská komise pod vedením tehdejšího předsedy Komise Jacquese Santera.