Praha, 29. dubna 2020 – Výbor pro evropské záležitosti dnes projednal první balík dokumentů souvisejících se Zelenou dohodou pro Evropu (European Green Deal); vedle samotné Dohody, která má formu tzv. sdělení, projednal i dvě nařízení – Evropský právní rámec pro klima a Investiční plán Zelené dohody pro Evropu. Výbor nakonec i díky tlaku Pirátů nepřijal k návrhu Evropského právního rámce pro klima vyloženě zamítavé stanovisko navržené poslancem ODS Janem Zahradníkem, nepřijal však ani konstruktivní připomínky, které navrhoval poslanec Kopřiva. Výbor též projednával ilegální rozšíření těžby v hnědouhelném dole Turów, které představuje ohrožení pro občany a životní prostředí v Libereckém kraji.

Pirátští poslanci František Kopřiva a Lukáš Černohorský se na výboru jasně postavili za Zelenou dohodu pro Evropu, která představuje ambiciózní, avšak nezbytný plán transformace EU na udržitelnou, oběhovou a klimaticky neutrální ekonomiku. Návrh Evropské komise je podle Pirátů i přes dílčí nedostatky jedinečnou příležitostí pro Českou republiku, jak využít investice z unijních fondů ke proměně české ekonomiky z montovny na mozkovnu.

„Česko zažívá nejhorší sucho za posledních 500 let, usychají lesy, znehodnocuje se zemědělská půda a nesnesitelná vedra v létě cítíme doslova všichni, po celé planetě vymírají živočišné druhy a v důsledku oteplování se zvedají hladiny oceánů. V tomto kontextu mi přijde odmítání klimaticky vyvážené politiky jako diletantství. Vnímám pozitivně, že jsme návrh na tzv. žlutou kartu, která je zpochybněním principu subsidiarity, nevrátili Komisi k přepracování, jak navrhoval zpravodaj Jan Zahradník. Výsledné stanovisko i přesto odráží pasivní postoj české vlády. Přitom je Zelená dohoda ohromnou příležitostí pro Českou republiku stát se nejen udržitelnou, ale i konkurenceschopnou a prosperující ekonomikou pro 21. století,” komentuje místopředseda výboru František Kopřiva.

Piráti také podpořili návrh usnesení, aby vláda ČR zpracovala analýzu, jak postupovat proti nelegální těžbě v polském dole Turów. Polsko navzdory výhradám Česka a unijnímu právu hodlá rozšířit těžbu, což ohrožuje například zásoby pitné vody na české straně. Pokud se situace v dohledné době uspokojivě nevyřeší, podporují Piráti vzhledem k vyčerpání ostatních právních kroků jako žalobu na Polsko k Evropskému soudnímu dvoru. Téma dolu Turów opakovaně otevřela na Výboru pro životní prostředí jeho předsedkyně Pirátka Dana Balcarová.