Praha, 15. června 2018 – Od letošního července začne Ministerstvo vnitra ČR vydávat bezplatně občanské průkazy už jen s čipem v návaznosti na účinnost novely zákona o občanských průkazech. Podle Ministerstva vnitra ČR ovšem žádosti podané v červnu 2018 budou vyřízeny tak, že i v případě vyzvednutí dle zákonné lhůty až v červenci 2018 obdrží žadatelé občanský průkaz ještě bez čipu. V současné době je standardní lhůta na vydání občanského průkazu 15 dní, u elektronických průkazů 30 dní. Logicky by aplikace zákona měla být taková, že když si občan požádá 18. června 2018 o občanský průkaz, který by si měl jít vyzvednout po 1. červenci 2018, měl by již obdržet průkaz s čipem. Ministerstvo vnitra však říká, že se bude řídit datem podání žádosti, a ne datem vydání průkazu. Problém se může týkat zhruba 200 tisíc lidí.

Pirátský poslanec a člen Podvýboru pro e-Government Tomáš Martínek v záležitosti ujasnění výkladu zákona písemně interpeloval ministra vnitra a dodává: „Ministra se ptám, zda je možné upravit výklad novely zákona tak, aby bylo umožněno vydávat v červenci 2018 bezplatně občanské průkazy s čipem i lidem, kteří o vystavení průkazu požádají ještě v červnu 2018. Přijde mi to logické i s ohledem na dotčené občany a na snížení nákladů spojených s opětovným vystavováním občanských průkazů. Protože nepředpokládám, že vyjde Ministerstvo vnitra občanům vstříc, lze lidem doporučit, aby s podáním žádosti o vydání nového občanského průkazu počkali do července 2018, pokud jim to termíny umožňují.“

Občanské průkazy s čipem ulehčí občanům vyřizování některých věcí, při kterých by jinak museli na úřad. V první fázi jde zejména o vyřízení daňového přiznání nebo různých sociálních dávek, jako jsou žádost o podporu v nezaměstnanosti, vyřizování důchodů a podobně. Aby mohl občan tyto služby využít, musí si pořídit čtečku, pomocí které vyřídí výše uvedené služby z pohodlí domova. Jedná se o terminál, do něhož se občanský průkaz zasune a poté se uživatel přes tento občanský průkaz přihlásí do portálu veřejné správy, tzv. Portálu občana. Zde bude moci vyplnit formuláře bez toho, aby musel jít osobně na úřad. Předpokládá se, že služeb, které bude možno vyřídit z domova pomocí občanského průkazu s čipem, bude přibývat. Žádost o vydání lze podat do 15 pracovních dnů po skončení platnosti průkazu nebo z jiného zákonného důvodu.