Praha, 18. prosince 2018 – Rozpočet České republiky, novela cizineckého zákona, předřazení bodu o exekucích, zrušení výjimek pro státní firmy z registru smluv a platy učitelů byly hlavními tématy brífinku Pirátů před pokračováním 24. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík zahájil tiskovou konferenci představením postoje Pirátů k návrhu státního rozpočtu:

„Piráti podali samostatně nebo spolu s dalšími stranami celkem 14 pozměňovacích návrhů. Naším nejdůležitějším návrhem je úsporný balíček, kde redukujeme výdaje vlády o deset miliard korun, dále je pro nás zásadní podpora nestátních škol, činnosti mládeže nebo zvýšení platu učitelům. Pokud vláda nepodpoří náš návrh úsporného balíčku, tak Piráti návrh státního rozpočtu nepodpoří, protože není podle nás dobře připraven. Nezajistí řešení problémů ČR, jako je zaostávání státní správy i vzdělávací soustavy nebo nedostatečné budování infrastruktury.”

Pirát František Kopřiva se vyjádřil k novele cizineckého zákona:

„Bohužel na Bezpečnostním výboru došlo ke schválení návrhu, který vyškrtává možnost cizinců odvolat se proti vyhoštění – to je podle všeho protiústavní. My jsme dále přišli s pozměňovacím návrhem, který podporuje to, aby se mohly žádosti o pobyt podávat elektronicky, což se vláda snaží v rozporu s trendem digitalizace zamáznout.”

Piráti mají v plánu navrhnut na plénu předřazení tří bodů. Ten první se týká pirátského návrhu exekučního zákona.

„Návrh odstraňuje ty největší problémy, které zbyly v exekučním řádu. Pomůže zaplatit dlužníkům co nejlépe a nejpohodlněji jejich dluhy a naruší klientelistické vazby, které v tomto prostředí existují. Celý proces se zjednoduší, zlevní a díky tomu na pirátské novele vydělají všechny zainteresované strany,” uvedl pirátský poslanec Lukáš Kolářík.

„Dále bychom rádi předřadili bod, který se týká ověření plnění úkolu, který Sněmovna zadala vládě – šlo o přidání peněz učitelům již od září 2018, k čemuž stále nedošlo. Tento bod jsme chtěli projednat již několikrát, tak snad dnes se to podaří a dozvíme se, jak vláda toto zadání Sněmovny plní,” zdůraznil předseda Pirátů Ivan Bartoš. „A tradičně budeme chtít také přednostně projednat náš návrh na zrušení výjimek ze zveřejňování smluv ČEZu, který je již několik měsíců zaparkovaný ve Sněmovně,” dodal Bartoš.