Praha, 26. ledna 2021 – Technický odbor Pirátů hledá nové partnery pro realizaci projektů. Pokud máte zájem s námi spolupracovat a prokážete svou kvalifikaci, uzavřeme s vámi Rámcovou smlouvu a začneme vás oslovovat kdykoliv nám nebudou stačit stálé kapacity.

<h1>Kvalifikační předpoklady</h1>

Výběrová řízení na dodavatele v níže uvedených kategoriích běží nepřetržitě. V současnosti se mohou dodavatelé ucházet o zařazení do níže uvedených kategorií.

Pro úspěšnou kvalifikaci je potřeba získat hodnocení alespoň 70 %. Váha hodnotících kritérií:

  • 50 % - Kompetence v dané kategorii.
  • 25 % - Zkušenosti s prací v otevřeném prostředí.
  • 25 % - Reference a celkový dojem.
<h2>Vývojáři front-endu</h2>

Vývoj webových aplikací nebo jejich součástí s využitím HTML, CSS a ES.

Očekávané kompetence: * Dobrá znalost HTTP protokolu (včetně rozšíření, rozdílů mezi verzemi atd.). * Zkušenost s REST (případně GraphQL a podobnými protokoly). * Dobrá znalost HTML5. * Schopnost efektivně pracovat s CSS (včetně PostCSS, LESS, SASS, a dodržování BEM)., * Schopnost pracovat s CSS frameworkem (Bootstrap, Tailwind atp.). * Znalost procedurálního, objektového i funkcionálního programování. * Dobrá znalost ES (včetně pochopení jeho prototypové nátury). * Dobrá znalost běhových prostředí ES (včetně jejich asynchronní povahy). * Zkušenost s React + JSX, Vue.js nebo alespoň Angularem. * Schopnost pracovat s bundlery (Webpack, Rollup atp.). * Zkušenost s FE testy (jednotkové, integrační testy). * Zkušenost s Gitem (včetně Gitlabu, Githubu, Gitea atp.). * Schopnost pracovat s Linuxem a kontejnery. * Schopnost navrhovat praktická uživatelská rozhraní. * Estetické cítění.

<h2>Vývojáři back-endu</h2>

Vývoj Internetových aplikací nebo jejich součástí převážně s využitím Pythonu a PostgreSQL.

Očekávané kompetence: * Dobrá znalost HTTP protokolu (včetně rozšíření, rozdílů mezi verzemi atd.). * Zkušenost s REST (případně GraphQL a podobnými protokoly). * Dobrá znalost HTML5. * Schopnost pracovat s CSS frameworkem (Bootstrap, Tailwind atp.). * Znalost procedurálního, objektového i funkcionálního programování. * Chápání principů distribuovaných výpočtů. * Dobrá znalost Pythonu. * Zkušenost s webovými frameworky (Django, Flask atp.) a ORM (Django ORM, SQLAlchemy atp.). * Schopnost programovat také v PHP, Ruby a ES (alespoň drobně upravit stávající kód). * Zkušenost s testováním (jednotkové, integrační testy). * Zkušenost s Gitem (včetně Gitlabu, Githubu, Gitea atp.). * Schopnost pracovat s Linuxem a kontejnery. * Dobrá znalost databáze PostgreSQL (včetně zajištění referenční integrity). * Cit pro návrh relačních modelů.

<h1>Kontakt</h1>

Inzeráty naleznete na našem fóru: