Pirátská strana stále dokazuje, že zavedení transparentních principů do fungování politických stran je reálné.

„Piráti si dlouhodobě zakládají na průhledném hospodaření s veřejně kontrolovatelným účtem, vykazují schůzky s politiky a lobbisty a v současnosti také pořádají otevřená veřejná výběrová řízení. U Pirátů rozhodují schopnosti, nikoliv konexe,“ uvedl jejich předseda Ivan Bartoš.

Vstup do nejvyšších pater politiky znamená nutnost rozšíření nejen administrativního aparátu strany. Proto Piráti začali krátce po volbách zveřejňovat inzeráty o výběrových řízeních. Jedním z nebližších úkolů se po volbách stalo pořádání výběrových řízení na pozici asistentů poslanců.

„Na rozdíl od ostatních politických stran, v nichž na pozicích asistentů i v dalších vysokých pozicích sedí často příbuzní či známí, je způsob výběru personálu u Pirátů otevřený a spravedlivý. Hledáme zodpovědné, talentované a schopné lidi. Nikoliv způsob, jak vytáhnout co nejvíc ze státního rozpočtu,“ říká Ivan Bartoš. Kromě asistentů poslanců projdou výběrovým řízením i budoucí personalista nebo pirátský nominant do Správní či Dozorčí rady VZP.

Piráti berou své základní principy vážně. Nové soutěže proběhnou také u smluv, které končily volbami a s nimiž se nadále počítá. Kolik veřejných inzerátů jste viděli u ostatních politických stran?

<h3>Probíhající výběrová řízení Pirátů</h3>