AUTOR ČLÁNKU:
KAROLÍNA SADÍLKOVÁ

Pirátská strana stále dokazuje, že zavedení transparentních principů do fungování politických stran je reálné.

Pirátská strana stále dokazuje, že zavedení transparentních principů do fungování politických stran je reálné.

„Piráti si dlouhodobě zakládají na průhledném hospodaření s veřejně kontrolovatelným účtem, vykazují schůzky s politiky a lobbisty a v současnosti také pořádají otevřená veřejná výběrová řízení. U Pirátů rozhodují schopnosti, nikoliv konexe,“ uvedl jejich předseda Ivan Bartoš.

Vstup do nejvyšších pater politiky znamená nutnost rozšíření nejen administrativního aparátu strany. Proto Piráti začali krátce po volbách zveřejňovat inzeráty o výběrových řízeních. Jedním z nebližších úkolů se po volbách stalo pořádání výběrových řízení na pozici asistentů poslanců.

„Na rozdíl od ostatních politických stran, v nichž na pozicích asistentů i v dalších vysokých pozicích sedí často příbuzní či známí, je způsob výběru personálu u Pirátů otevřený a spravedlivý. Hledáme zodpovědné, talentované a schopné lidi. Nikoliv způsob, jak vytáhnout co nejvíc ze státního rozpočtu,“ říká Ivan Bartoš. Kromě asistentů poslanců projdou výběrovým řízením i budoucí personalista nebo pirátský nominant do Správní či Dozorčí rady VZP.

Piráti berou své základní principy vážně. Nové soutěže proběhnou také u smluv, které končily volbami a s nimiž se nadále počítá. Kolik veřejných inzerátů jste viděli u ostatních politických stran?

<h3>Probíhající výběrová řízení Pirátů</h3>