Praha, 18. května 2019 - Již dnes proběhne jarní část tradiční potravinové sbírky pořádané iniciativou Národní potravinová sbírka. Tzv. potravinové banky distribuují posbírané potraviny prostřednictvím organizací, které systematicky pomáhají potřebným do azylových domů, seniorům, opuštěným dětem, vícečetným rodinám, ale také prostřednictvím sociálních služeb i jednotlivcům, kteří se dostanou do akutní materiální nouze. Piráti tuto aktivitu dlouhodobě podporují, ostatně již téměř dva roky ve spolupráci s potravinovými bankami pravidelně vaří guláš pro potřebné v Praze.

„Téměř dva roky organizujeme za pomoci dobrovolníků z Pirátské strany přípravu a distribuci jídla lidem bez domova. Poznali jsme z první ruky konkrétní osudy lidí žijících na okraji společnosti i problémy v systému sociální a humanitární pomoci. Z pozice politiků můžeme pak tyto problémy řešit. Spolupracujeme s potravinovou bankou a pomáháme, kde můžeme. Jsem rád, že se společně učíme myslet na druhé a chováme se šetrně k potravinám, které si svoji druhou šanci zaslouží,” říká pražský zastupitel za Piráty Martin Arden, který je zároveň hlavním organizátorem pirátského vaření guláše pro potřebné.

V Poslanecké sněmovně se tématu dlouhodobě věnuje první místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová. Už v říjnu loňského roku se dotazovala pana premiéra, zda bude vláda řešit stabilní financování této služby.

„Jako celá řada dalších sociálních služeb trpí i banky základním nedostatkem, a to nejistotou. Financování je dotační, jednoleté. V takovém prostředí je nejen prakticky nemožné plánovat jakýkoliv další rozvoj, je ale často složité i zajistit provoz personálně. Proto jsem ráda, že v Poslanecké sněmovně prošlo usnesení, které navrhli Piráti a Výbor pro sociální politiku ho schválil: začlenit potravinovou pomoc šířeji do v působnosti zákona o sociálních službách. Bohužel jsme však svědky zbavování se odpovědnosti mezi jednotlivými ministerstvy, co chybí nejvíce, je návrh systému stabilního rozpočtového financování sociálních služeb. Co hůře, v posledních dnech sledujeme drastické krácení finančních prostředků určených pro obce právě na tento účel - zdá se, že to jde hlavně ze strany Ministerstva financí,” popisuje situaci Richterová.

Dnešní sbírku potravin tak Piráti vnímají jako připomenutí toho, jak je potřebné, aby pomoc lidem v nouzi byla dobře dostupná. Olga Richterová k tomu dodává: „Rádi Českou republiku vnímáme jako vyspělou společnost. Ta se pozná podle toho, jaká míra solidarity je lidem přirozená. Soudě podle úspěchu sbírek v minulých letech nám pochopení vůči potřebným cizí není. A to je moc dobrá zpráva - do situace, kdy bude takovou pomoc potřebovat, se může dostat každý z nás. Bez výjimky. Nemůže to ale zůstat u nahodilosti. Ta pomoc musí být stabilní a dobře zajištěná.”

Piráti se tedy budou této problematice dál věnovat, ostatně i proto podporují svolání mimořádné schůze Sněmovny k řešení problematiky financování sociálních služeb.

Zítra, tedy v neděli 19. května 2019 od 16:00, rozdávají Piráti další guláš, tentokrát u Pirátského centra na Palackého náměstí.