Na začátku října podepsal ministr průmyslu Jiří Havlíček (ČSSD) Memorandum o porozumění se společností European Metals Holdings. Text memoranda obsahuje požadavky na maximalizaci zpracování lithia v ČR, spolupráci s českými akademickými výzkumnými základnami na zpracování rudy a zapojení českého státu jako kapitálového účastníka projektu. Těžba lithia v Cínovci v Krušných horách má začít v roce 2022 a australská společnost chce vytěžit 37 milionů tun rudy. Podle ministra obsahuje text memoranda nezávazná ujednání, ze kterých pro stát nevyplývají žádné závazky ani povinnosti. Memorandum ovšem explicitně odkazuje na smlouvu o ochraně investic mezi ČR a Austrálií.

Piráti považují text Memoranda za nedostatečný, a to vzhledem ke strategickému významu suroviny i objemu, který zde má být vytěžen – podle odhadů jsou v ČR 3 % světových zásob této suroviny. Už dnes text memoranda kritizují koaliční strany. Požadujeme proto nejdříve širokou veřejnou a odbornou diskuzi. Vláda by měla postupovat tak, aby na jejích krocích panovala celospolečenská shoda.

Lithium je surovina budoucnosti a jeho cena bude pravděpodobně růst. Proto by se stát neměl vzdávat myšlenky vlastní těžby. Té však musí předcházet analýza ekonomické výhodnosti. Vzhledem k probíhajícímu výzkumu v oblasti lithiových baterií není kam spěchat. Činit rozhodnutí před tím, aniž bychom znali veškeré informace, nás jako stát může stát v budoucnu miliardy. Těžba lithia může být příležitostí pro rozvoj navazujících průmyslových odvětví s vysokou přidanou hodnotou a nechceme se vzdát veškerých perspektiv, aniž bychom je vůbec poznali.

„Poplatky za těžbu surovin jsou v Česku nízké. Pokud se stát rozhodne svěřit těžbu investorům, musíme zdanění surovin stanovit tak, aby při zvážení veškerých okolností, jako například zasahování do krajiny, byly výnosy z těžby vždy výhodné pro stát a jeho občany. To zahrnuje i možnost úpravy poplatků podle vývoje světových cen,“ říká o problematice těžby v ČR předseda Pirátů Ivan Bartoš a doplňuje: „Za rizikový potom považuji explicitní odkaz na smlouvu o ochraně investic uvedený v memorandu. Česká republika opakovaně prohrála mezinárodní arbitráže a rozhodně nechceme, aby se to opakovalo.“

Vzhledem k dlouhodobému charakteru plánovaného projektu těžby a následnému zpracování se domníváme, že podepsání memoranda pár týdnů před volbami je přinejmenším nezodpovědné. Případná rizika by měla nést vláda, která vzejde z parlamentních voleb a bude se podílet na dalším jednání o těžbě lithia.

<h3>Kontakt</h3>
  • Karolína Sadílková, kontaktní osoba pro novináře, karolina.sadilkova@pirati.cz, +420 776 505 557