Praha, 7. dubna 2020 – Krizový plán vlády s jasně stanovenými kritérii pro uvolnění omezení, řešení kritické situace lidí pracujících na dohodu, plátců hypoték a úvěrů a také úpravy exekucí – tyto body považují Piráti za klíčová témata během jednání pléna Poslanecké sněmovny v tomto týdnu.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš v úvodu tiskové konference řekl, že vláda neposkytuje veřejnosti ani opozičním stranám dostatek informací: „Byli jsme jedni z prvních, kdo požádal vládu o zveřejnění jasného plánu. Poslední dny ukázaly, že vláda řeší problémy nesystematicky až nezodpovědně, a to vzhledem ke všem ohroženým skupinám jako jsou senioři, hendikepovaní a další. Chceme scénáře, které jasně stanoví, kdy bude možné například otevřít obchody. Pokud vláda v souvislosti s prodloužením nouzového stavu plán nepředloží, předložíme ve Sněmovně usnesení, v němž vládu požádáme, aby do 20. dubna seznámila veřejnost s plánem pro zvládnutí pandemie. Budeme chtít aktuální a dlouhodobé strategie pro zásobování ochrannými pomůckami včetně informace o zapojení českých firem, chceme znát vývoj počtu nakažených a další kritéria, na jejichž základě vláda uvolní opatření, jasná a předvídatelná opatření pro zmírnění ekonomických dopadů a opatření pro snížení rizik nové vlny pandemie v ČR.“

Poslanec Mikuláš Ferjenčík informoval o legislativě, kterou včera projednával sněmovní Rozpočtový výbor: „Vítáme pozitivní změnu ve prospěch živnostníků, kteří v důsledku krize přišli o zákazníky. Vláda ale zapomněla na lidi pracující na dohodu. Navrhujeme, aby se i na tyto pracovníky vztahoval bonus, a to ve výši 15 tisíc korun. Tento pozměňovací návrh podporují i další opoziční strany. Zákony o ČNB a osekání zákona o rozpočtové odpovědnosti nepovažuji za bezprostředně potřebné, jejich dopady budou dlouhodobé a v miliardových částkách. Měly by být projednávány mimo režim legislativní nouze standardní procedurou.“

Poslankyně a místopředsedkyně Pirátů Richterová zmínila, že vláda dosud nereflektovala situaci lidí pracujících na dohodu, kterých se aktuální opatření silně dotýkají: „Lidé pracující na dohodu a odvádějící sociální i zdravotní pojištění, kterých je kolem 150 tisíc, nedostali vůbec nic. Koalici proto budeme připomínat, že bonus i pro tzv. dohodáře dává smysl. Pokud by návrh neprošel, nenecháme tyto občany na holičkách a předložíme návrh vládě, aby se okamžitá pomoc na úřadech práce posuzovala podle aktuálního poklesu příjmů, nikoliv tři měsíce zpětně, a aby úřady práce žadatele aktivně neodrazovaly od podání žádosti. Lidé mi poslali zhruba pět set příběhů a ptají se mě, co mají v této kritické situaci dělat. Většina pracovala na dohody a nemá úspory.“

Poslanec Tomáš Martínek doplnil, že Piráti budou rovněž usilovat o odklad splácení hypoték a úvěrů, navýšení daňové slevy na poplatníka na 33 tisíc korun a o možnost předčasného vyplacení bonusu: „Již 11. března jsem oslovil členy České bankovní asociace, aby umožnili odklad splátek hypoték a jiných úvěrů osobám postižených krizí na dobrovolné bázi. Ještě tentýž den jsem obdržel odpověď a již druhý den se prezidium shodlo, že vydá doporučení bankám, podle kterého banky začaly činit. Dnes podpoříme návrh, který vychází z dohody podle připomínek ČBA v souladu s našimi požadavky, konkrétně bude využití pro klienty dobrovolné a bude možnost využít i pojištění proti neschopnosti splácet. 12. března jsem se obrátil na ministryni Alenu Schillerovou s návrhem zvýšit daňovou slevu o 8160 korun na 33 tisíc korun ročně a možnost předčasného vyplacení formou daňového bonusu. Dnes navrhnu usnesení k přípravě tohoto návrhu, který by umožnil férově okamžitou pomoc nejvíc ekonomicky postiženým občanům.“

Poslanec Lukáš Kolářík, který se dlouhodobě věnuje tématu exekucí, komentoval sérii opatření, kterými chce stav dlužníků řešit: „V oblasti exekucí se návrh ministerstva drží při zemi, proto jsme přidali několik návrhů, které je třeba řešit a nezapomenout na ně. Jedná se o vyloučení daňového bonusu z exekuce, úprava exekuce odstupného, navýšení limitu u dražení nemovitostí z 30 tisíc na 100 tisíc jistiny. Upravujeme vstup do oddlužení pro živnostníky a dočasné neprovádění soupisů mobiliárních exekucí a dražeb obydlí. Na těchto návrzích je shoda a očekáváme jejich přijetí. S kolegou Janem Farským podáváme návrh na zkrácení insolvenčního procesu z pěti na tři roky. Chceme pomoci jednak lidem, kteří se v systému již pohybují, ale i těm, kteří se v nouzi nově ocitnou, a kteří si dosud mysleli, že se jich tento problém netýká.“