Praha, 6. května 2020 - Dnešní představení studie o promořenosti populace ukázalo, že velká část populace je stále velmi zranitelná a ohrožena onemocněním COVID-19. Podle Pirátů je zapotřebí, aby bezodkladně byla dopracována chytrá karanténa, zvýšila se kapacita testování v populaci či došlo ke koordinaci postupu v rámci EU. Rovněž chtějí, aby vláda zveřejnila epidemiologické modely, které budou reflektovat studii o promořenosti populace a dále všechna nezbytná data, která potřebují vědci, aby mohli spolupracovat na tvorbě nejvhodnější strategie. Podle Pirátů jsou tyto kroky nezbytné pro přípravu na druhou vlnu, která by mohla přijít na podzim.

Piráti mají několik požadavků, které mají zefektivnit boj proti COVID-19 a zmírnit případnou druhou vlnu. „Jednou z priorit by nyní mělo být dopracovat chytrou karanténu, aby působila i preventivně. Nejen ke zpětnému dohledání kontaktů, ale také jako možná kontrola dodržování karantény, případně by varovala své uživatele před rizikovými oblastmi a hygienikům by usnadnila výběr osob k testování. Aplikace by mohla sloužit jako propustka k překračování státních hranic. Nechceme zbytečné zásahy do soukromí, proto by měla být účast na chytré karanténě dobrovolná a musí být pod veřejnou kontrolou s otevřeným zdrojovým kódem. Právě kombinace chytrých řešení a opatření zaměřených na regionální ohniska nákazy se má stát do budoucna cestou, jak pandemii utlumit. Pokud bude epidemiologická situace příznivá, je třeba uvolnit plošná restriktivní opatření a nahradit je výše uvedenými,” vysvětluje pirátský poslanec Petr Třešňák.

Piráti požadují rovněž zvýšení kapacity testování v populaci a trénování hygieniků a laborantů do zálohy. Zároveň apelují na vládu, aby změnila, tj. zrychlila a finančně zpřístupnila současný systém vzdělávání odborných pracovníků v laboratorních metodách a kvalifikaci v oboru hygiena a epidemiologie. Pro zvládnutí epidemie požadují Piráti zvýšit do podzimu 2020 kapacitu testů na alespoň na 30 až 50 tisíc denně.

Místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová dodává: „Neméně důležité je, aby došlo ke zveřejnění epidemiologických modelů pro ČR, podrobných dat, scénářů, úrovní pohotovosti a odpovídajících opatření dle konkrétních epidemiologických ukazatelů. To by umožnilo podnikatelům, zaměstnavatelům a obyvatelům ČR se lépe připravit na situaci v delším časovém horizontu.” Piráti chtějí také zveřejnit očekávanou potřebu systému péče, zdravotnických pomůcek, přístrojů a léčiv a s předstihem zajistit její pokrytí přednostně od firem vyrábějících na území České republiky.

„Rovněž po vládě požadujeme koordinaci postupu v rámci EU mimo jiné v oblasti pohybu osob a práv k nehmotným statkům u léčiv, prostředků a přístrojového vybavení během takových krizí, aby se staly dostupnější pro státy EU. Považujeme za nerealistický současný plán na vlastní vývoj vakcíny za cca 30 mil. korun, navíc bez využití stávajících špičkových pracovišť z dané oblasti,” uzavírá seznam požadavků Richterová.