Praha, 7. května 2018 – Piráti požadují stanovení nejnižší možné hranice 13 let pro tzv. internetovou samostatnost, tedy věk, do kterého dítě potřebuje souhlas rodiče pro registraci na internetové službě. Evropská směrnice GDPR, která bude v květnu implementována v ČR, stanovuje hranici samostatnosti na 16 let. Vinou neshopnosti vlády v demise však ČR dosud nestihla legislativně ustanovit vlastní hranice samostatnosti, a to i přes to, že Piráti na časovou tíseň upozorňovali v předstihu a požadovali včasné zařazení bodu na jednání Sněmovny. EU totiž členským státům dává možnost stanovit věkový limit mezi 13-16 lety.

Piráti se domnívají, že ve třinácti letech je již jednotlivec dostatečně schopný pochopit následky registrace a tedy i zpracování osobních údajů. Přílišná ochrana by naopak z mého pohledu mohla vést k efektu zlaté klece, tedy že by se někteří mladí neseznamovali s věcmi postupně, ale rovnou by šli do hluboké vody. Pozměňovací návrh proti vládní hranici již Piráti předložili.