Praha, 19. srpna 2020 – Piráti na dnešním ranním brífinku před konáním mimořádné schůze Sněmovny představili návrhy k úpravě legislativy v souvislosti s krajskými volbami a voliči, kteří budou v karanténě. Na mimořádné schůzi navrhnou bod o usnesení k situaci v Bělorusku, v němž podporují konání svobodných voleb za účasti nezávislých mezinárodních pozorovatelů. Piráti budou také podávat návrhy na úpravu distančního vzdělávání.

Místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Pikal se vyjádřil k hlavnímu bodu mimořádné schůze, která se týká rozšíření možnosti volit pro občany v karanténě: „Na dnešní mimořádné schůzi projednáme zákony v legislativní nouzi. Jedním z nich je zákon o možnosti hlasovat v nadcházejících krajských volbách pro občany v karanténě nebo izolaci. Návrh vznikl díky společnému tlaku opozice. Může se jednat až o 10 tisíc občanů, a i nižší desítky nebo jednotky hlasů můžou rozhodnout o tom, kdo usedne v senátorském křesle. K návrhu, který obecně podporujeme, podáváme tři pozměňovací návrhy, které umožní bezproblémové hlasování. Jednak navrhujeme, aby zákon výslovně uvedl, že cesta k volbám není porušením uložené karantény, druhý se týká možnosti hlasovat kromě občanského průkazu i na pas, třetí upravuje pravidla pro hlasování při telefonickém vyžádání volební urny. Zákon podporujeme, ačkoliv náš první návrh spočíval v řešení pomocí korespondenčního hlasování, které budeme prosazovat do budoucna pro další volby.“

Poslanec František Kopřiva informoval o aktuálním postoji Pirátů k situaci v Bělorusku: „Rozhodli jsme se iniciovat jednání s ostatními stranami o společném usnesení Poslanecké sněmovny. Budeme tedy navrhovat zařazení bodu k situaci v Bělorusku a usnesení, v němž odsuzujeme násilí Lukašenkova režimu a neuznáváme výsledek voleb. Zároveň budeme požadovat nové volby za účasti mezinárodních pozorovatelů a zavedení cílených sankcí na představitele režimu na úrovni EU. Také navrhneme zákonnou normu, která České republice umožní uvalovat sankce za porušování lidských práv. Legislativu připravuje poslanec Jan Lipavský a jedná se o obdobu Magnitského zákona.“

Poslanec Lukáš Bartoň uvedl postoj Pirátů k zavedení povinnosti distančního vzdělávání: „Ministerstvo se snaží legalizovat distanční výuku. K novele přidáváme pozměňovací návrhy, které řeší nový termín v zákoně, kterým je povinnost distančního způsobu vzdělávání. Naše doprovodné usnesení žádá vládu o zavedení kritérií, která jasně stanoví, jestli byla zákonná povinnost splněna nebo ne. Kromě toho podáváme pozměňovací návrh, v němž chceme omezit platnost zákona pouze pro nadcházející školní rok, kdy očekáváme přípravu potřebných vyhlášek. Pokud totiž ministerstvo nepřipraví ony podzákonné normy, tato obecná povinnost by v případě schválení našeho pozměňovacího návrhu ze zákona automaticky zmizela. Podpoříme také pozměňovací návrh, který omezí pravomoci MŠMT na svévolné rušení termínů zkoušek, jako se to stalo na jaře, a budeme požadovat souhlas parlamentu k tomuto kroku.“

Poslanec Petr Třešňák sdělil požadavky Pirátů na mimořádně svolaném Výboru pro zdravotnictví: „Již v polovině července došlo ke zhoršení pandemické situace. Za účelem zjištění validních informací jsme proto svolali Výbor pro zdravotnictví. Chceme vědět, jak vláda plní usnesení ze 4. června, které jí zadala Sněmovna a týkala se například situace ve školství nebo zajištění personálního fungování hygienických stanic. Situace představená tento týden ukazuje, že vláda vůbec nectí pandemický semafor, který nedávno představila, a s jehož myšlenkou přišli Piráti. Minulý týden jsme poslali otevřený dopis Ministerstvu zdravotnictví, aby se připravilo na výbor a diskuse byla vedená na odborné úrovni.“

Místopředsedkyně Pirátů Olga Pirátů poté doplnila témata, která budou Piráti po ministerstvu žádat k projednání: „Zajímá nás, zda dochází ke sledování prodlevy mezi výsledkem testu a sdělením testované osobě. Předpokládáme, že nám dnes bude předložena podoba páteřní sítě laboratoří a chceme vědět, zda jsou obsazeny veškeré pracovní pozice v laboratořích a zda jsou tedy schopny zajistit slibovaná čísla o kapacitách testování. Také chceme po ministerstvu, aby se spolu s MPSV věnovalo dopadům omezení sociálních kontaktů, které mohou být dramatické.“