Jakub Michálek na legislativním výboru ZHMP představil návrh klubu Pirátů na přímou volbu starostů a primátorů včetně primátora hl. m. Prahy. Podle Pirátů by se měl pražský primátor volit v přímé volbě, nemělo by ho volit zastupitelstvo jako dosud. Nový systém by přivedl do politiky více čerstvých osobností. Praha je oprávněna předkládat návrhy zákonů Poslanecké sněmovně a její stanovisko bude pro případné zavedení přímé volby a odvolatelnosti politiků v celém státě klíčové. Výbor doporučil, aby teď Piráti projednali návrh přímé volby s předsedy klubů.

„V minulém volebním období jsme v Praze zaznamenali 3 různé podoby Rady hlavního města Prahy a v tomto volebním období klinickou smrt pražské koalice. Pod primátorkou Krnáčovou se křeslo kymácelo asi půl roku a fungování Rady se prakticky zastavilo. Není správné, aby občané byli rukojmí špatně nastaveného systému. Každý zastupitel dnes musel dostat politickou trafiku s příjmem 100 tisíc měsíčně, aby se primátorka Krnáčová udržela ve funkci. Piráti důsledně prosazují požadavek většinové populace, aby si lidé mohli svého starostu zvolit a nešlo jen o výsledek politikaření. Svého předsedu si dnes volí každý spolek, tak proč by si svého primátora nemohli zvolit Pražané?“ říká předseda klubu Pirátů Jakub Michálek.

Příkladem úspěšného systému přímé volby je například referendum, kterým byla v roce 1998 zavedena pozice starosty Londýna a bylo zřízeno londýnské zastupitelstvo. Pro přímou volbu starosty se tehdy vyslovilo 72 % občanů. V přímé volbě starosty největšího britského města uspěl např. starosta Boris Johnson. Přímou volbu starosty mají také metropole jako New York nebo Chicago a myslíme si, že by Praze také slušela. Ve všech okolních státech je přímá volba starostů již zavedena.

<h3>Základní teze přímé volby a odvolatelnosti primátora (příp. starosty) podle Pirátů:</h3>
 • Primátor a jeho náměstek budou voleni jako dvojice přímo občany hl. m. Prahy (podobně jako v amerických prezidentských volbách).
 • Bude stačit jednokolová volba spolu s volbami do zastupitelstva a krajskými volbami (prakticky to znamená, že přibude na hlasovacím lístku jedno políčko pro kandidáta na primátora u každé strany).
 • Primátor bude mít na starosti exekutivu, zatímco zastupitelstvo bude mít vyhrazeno dlouhodobá koncepční rozhodnutí a kontrolní oprávnění (konkrétní pravomoci jako schvalování rozpočtu a dispozice s majetkem budou podobně jako dnes vyjmenovány v zákoně).
 • Primátor bude odvolatelný v referendu, které bude vyhlášeno na základě petice občanů anebo usnesení zastupitelstva.
 • Rada bude nepovinným poradním orgánem primátora; člena rady jmenuje primátor se souhlasem zastupitelstva; primátor bude oprávněn z části přenést své kompetence na člena rady.
 • Primátor bude oprávněn rozpustit Zastupitelstvo, po čemž se automaticky budou konat volby do Zastupitelstva i nová volba primátora.
 • Zastupitelstvo získá vůči radě další kontrolní oprávnění, prostřednictvím kontrolního výboru; primátor, člen rady a zaměstnanec města bude povinen na vyzvání výboru v případě důvodného podezření vypovídat pod přísahou a budou povinni poskytnout všechny dokumenty.
<h3>Výhody přímé volby:</h3>
 • Přímá volba zejména zavádí jednoznačnou zodpovědnost konkrétní osoby, kterou si lidé zvolí, za správu obce.
 • Občané neznají svoje zastupitele, zatímco primátora zná téměř každý.
 • Systém by umožnil, aby zastupitelstvo efektivněji kontrolovalo primátora (např. včetně vyšetřovací komise).
 • Naopak primátor by nebyl vystaven takovému tlaku partikulárních zájmů v zastupitelstvu a měl by větší autoritu a vážnost.
 • Přímá volba zvyšuje stabilitu systému, kde se nemusí každodenně hledat většiny.

Piráti také zároveň upozorňují na rizika přímé volby. Zejména jsme mysleli na případ, aby primátor a zastupitelstvo spolupracovali. Proto se budou volit na společném hlasovacím lístku a vedle toho bude mít primátor pravomoc rozpustit zastupitelstvo, čímž budou vyhlášeny nové volby. Jiným rizikem je, že si občané zvolí populisty jako je pan Kotleba na Slovensku, ale v konečném důsledku je věcí občanů daného města, koho si chtějí zvolit.

Pro princip přímé volby starostů se historicky vedle Pirátů vyjádřily i hnutí ANO, STAN a KSČM a v případě menších obcí i ČSSD. Piráti by také podpořili, aby přímá volba i odvolatelnost starosty/primátora byla výslovně upravena v Ústavě, která dnes mluví pouze o obecním zastupitelstvu.

<h3>Dokumenty</h3>