Je nutné dělat kroky k ozdravení rozpočtu. Musí být ale promyšlené a citlivé. Lidé nemají platit za chyby a neschopnost politiků či různých nepoctivců, kteří veřejné peníze léta zneužívali. Opatření nesmí zhoršit život lidem, kteří mají už dnes napjaté rozpočty, či například mladým rodinám. To by uškodilo jednak státu, který by musel řešit následky zvýšeného počtu exekucí, bytové nouze, nižší porodnosti. Stejně tak by došlo k ohrožení sociálního smíru a stability ve společnosti. Zároveň není možné nadměrně zatěžovat střední třídu nebo drobné podnikatele a živnostníky, kteří jsou klíčovou součástí našeho ekonomického rozvoje,“ uvedla místopředsedkyně Sněmovny za Piráty Olga Richterová.

Piráti ve svém plánu staví na třech pilířích. „Za prvé pozitivní podpoře ekonomiky a domácností. Chceme usnadnit rodičům s malými dětmi či lidem v dluhových pastech vstup na trh práce, což může přinést ročně až 35 miliard korun. Dále usilujeme dle dánského modelu o stabilizaci kurzu měny, to ušetří až 30 miliard ročně na obsluze dluhu. Naším cílem je také osekat náklady státu skrz chytrá řešení typu jednotné inkasní místo, tam je potenciál dalších 15 miliard ročně, nastínila Richterová.

Druhou prioritou je pro nás narovnání pokřiveného neférového prostředí, což znamená mimo jiné omezit daňové úniky a agresivní metody daňové optimalizace. Náš stát a občané přichází ročně na děravém výběru hlavních daní, jako je DPH či daň z příjmů právnických osob, o víc než 50 miliard. Některé podniky totiž využívají různé pokoutné metody, jak se odvodu daní vyhnout, na což samozřejmě doplácejí poctivé firmy a my všichni. To je nutné změnit. S tímto problémem bojují samozřejmě i jinde v Evropě, podle statistik ale výrazně lépe než u nás. Je na čase se jimi inspirovat,“ popsal Michálek s tím, že Piráti také podporují globální korporátní daň, aby se nadnárodní giganti typu Facebook už nemohli vyhýbat odvodům daní v zemích, kde působí. To by do státní kasy přineslo dalších 10 miliard.

Třetí pilíř našeho plánu se týká daní jako takových. Řídíme se zde principem, že co je pro společnost dobré, to podpoříme. Co má naopak jasný negativní dopad a například zatěžuje zdravotnický systém, to vyšší zdanění snese. Chceme zdravou společnost, zdravé prostředí, zdravé vztahy i zdravé finance. Proto navrhujeme spravedlivé daně z těžby našeho nerostného bohatství, více zatížit tabákové výrobky, alkohol či přistoupit k regulaci konopí. Tyto kroky by přinesly do státní kasy až 30 miliard za rok,“ doplnila pirátská poslankyně Klára Kocmanová. „Za Piráty naopak už od začátku říkáme, že rozhodně nepodpoříme kroky, které by nejvíce dopadly na rodiče s malými dětmi či lidi v tíživé situaci typu zavedení školného či obnovení karenční doby neboli trestání za nemoc,“ uzavřela Kocmanová.

Hlavní priority Pirátů pro ozdravení rozpočtu o 140 - 180 miliard korun ročně lze najít ZDE