Praha, 19. září 2022 – Nejeden problém v Praze stojí na zastaralých zákonech zaprášených prachem, kterým se roky nikdo nevěnoval. I přestože má Praha možnost uplatnit zákonodárnou iniciativu a často doporučení na revize platných zákonů do sněmovny předkládá. Dosud ale nenachází u poslanců v těchto záležitostech dostatečnou podporu. Přitom díky malým úpravám jde třeba rychle odklidit koloběžky z chodníků nebo zmírnit dopady sdíleného ubytování na Pražany. Piráti proto představili 18 zákonů, u kterých by mělo dojít ke změnám tak, aby se Praha mohla stát plnohodnotnou metropolí 21. století.

“Praha nejlépe zná každodenní problémy svých obyvatel. Městu však často chybí pravomoce na to, aby je řešilo okamžitě a přímo v místě vzniku. Z tohoto důvodu je potřeba připravit revize některých zákonů a prosadit je v Poslanecké sněmovně. V moderním městě vedle sebe mohou důstojně žít obyvatelé města i jeho návštěvníci a taky fungovat všechny druhy dopravy. Moderní město musí umět pružně reagovat také na výzvy spojené se změnami klimatu. Často k tomu stačí právě drobné úpravy stávajících zákonů, a obecně významné posílení pravomocí samotných obcí,” říká Zdeněk Hřib, primátor hl. m. Prahy. “K tématu zákonů pro Prahu, jsem tento rok uspořádal také setkání pražských poslanců v rezidenci primátora. K prosazení takto zásadních změn jsou potřeba především jejich podpora. Jak už to ale často bývá, ze strany poslanců z některých politických stran, potřebám Prahy není věnovaná dostatečná pozornost, a ne všichni o tyto klíčové úpravy projevili zájem,” dodává Zdeněk Hřib.

Piráti by se rádi zaměřili zejména na zákony v oblasti dopravy, bydlení a lepšího klimatu, památkové péče, turismu a veřejného prostoru nebo efektivní správy města. “Pro Prahu jsme připravili takovou kuchařku 18 zákonů, kde se musí začít v praxi vařit jinak. V první řadě musí projít revizí zákon o provozu na pozemních komunikacích, aby Praha mohla řešit vhodné parkování a omezení rychlosti koloběžek. Tuto změnu chceme schválit do března 2023, bude-li shoda s opozicí,” říká Jakub Michálek, předseda poslaneckého klubu Pirátů. Díky úpravě zákona by bylo konečně možné zajistit schůdné chodníky bez rozházených koloběžek a zaparkovaných aut. Není možné, aby na chodnících parkovala auta, válela se tam komerční sdílená kola či koloběžky a chodec nemohl volně projít. Potřebujeme posílít možnost samospráv zajistit, že budou chodníky průchozí včetně povinností pro komerční provozovatele. Ruku v ruce s tím musí mít obce posílené pravomoci v dopravním značení, aby zajistily průjezdnost města.

S ohledem na rostoucí ceny bydlení a klimatickou změnu je potřeba změnit také památkový zákon. Tato změna bude schválena do června 2023. “Vlastníci domů by měli mít svobodu inovovat a jít s dobou. Ochrana památek je pro Prahu klíčová věc. Současně musíme najít takovou podobu, kdy nepůjde na úkor aktuálních potřeb obyvatel, například energetických úspor či zelené Prahy. Proto upravíme kompetence památkářů, aby bylo možné dát v památkové rezervaci na dům solární tašky či panely, zateplovat, měnit okna za lepší či modernizovat vnitřní prostory, za předpokladu, že to výrazně nenaruší vnější charakter domu. Také by mělo být možné sázet ve veřejném prostoru v historickém centru zeleň a stromy i v místech, kde dříve nebyly, přestože listy stromů dočasně zastíní historické fasády,” uvádí Michálek.

Pražané jsou v posledních měsících zatíženi vysokými náklady na život. Pro řadu Pražanů a lidí pracujících v profesích klíčových pro fungování města, jako jsou záchranáři, technici či pracovníci v úklidu, se kvůli zdražování a drahým nájmům stává život v Praze nedostupným. Je proto nezbytné, aby měla Praha široké možnosti pro slevové programy a prioritizace pro místní obyvatele na služby, které poskytuje město nebo městské firmy nebo daně či poplatky. Jde například o slevy na dopravu, svoz odpadů, parkování, školky nebo daň z nemovitosti. Tyto slevy by měly být realizovány zavedením odečitatelné položky tak, aby byl systém daní a slev výhodný pro občany a dokázal reagovat na vysokou poptávku bytů ve městě ze strany zahraničních investorů. Cestou, jak toto odblokovat, je změna zákona o hlavním městě Praze a obcích, změna zákona o dani z nemovitých věcí, ta byla měla být prosazena do června roku 2023.

K úsporám Pražanů by vedla také možnost zohlednit počet svozů v poplatcích za odpad. Novelou zákona o místních poplatcích z roku 2021 totiž došlo v Praze k nutnosti vytvoření fixního ceníku za litr odpadu, což mělo negativní vliv na cenu svozu odpadu především v oblastech sídlišť, kde jsou tradičně rozmístěny nádoby o největším objemu. Měla by proto být prověřena možnost zavedení dvousložkového poplatku za odpad, tedy zohledňující nejen objem, ale také počet svozů. Méně výjezdů a manipulací s nádobou je totiž pro město levnějších i ekologičtějších. K tomu by významně pomohla změna zákona o místních poplatcích v gesci ministerstva životního prostředí.

Podobně se Piráti zaměřují také na moderní zákony pro Airbnb, konkrétně změnu zákona o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu. Ten bude schválen tak, aby platil nejpozději od 1.7.2023. “Sousedy před dopady Airbnb musíme chránit. Schválíme proto moderní zákon pro ubytovací služby v bytech, který bude chránit sousedy proti neslušnému chování hostů. Dáme obcím právo si na svém území určit vymahatelná pravidla pro krátkodobé ubytování. Teze návrhu zákona jsou už teď zahrnuty v programovém prohlášení vlády a práci na zákoně nyní finišujeme,” říká Michálek.

Definitivně se také město musí umět vypořádat s nerovnými podmínkami pro turistické podnikání v centru. Denně dochází k nabízení služeb na ulici, např. na Staroměstském náměstí. Některé, zejména zahraniční, firmy to obchází pořádáním fiktivních veřejných sbírek. “Podobně by pak Praha měla mít možnost vymáhat zákaz prodeje sovětských symbolů. V historickém centru je možné na každém rohu koupit beranici nebo matrjošku se symbolem okupantů ze Sovětského svazu. Komunistický režim byl nelegitimní a zločinný, jak říká zákon o protiprávnosti komunistického režimu,” dodává na závěr Zdeněk Hřib.

<h2>Piráti představili také 5 velkých investic pro Prahu, na kterých se musí podílet stát</h2>
  1. Metro D. Metro D obsluhuje sídliště Novodvorská a Krč. Podporujeme spolufinancování výstavby metra státem, případně z evropských peněz, tak aby stát uhradil nejméně jednu třetinu celkových nákladů. Stát na výstavbu metra přispívá i v Mnichově, Vídni či Budapešti. Navíc jde o zásadní stavbu národního významu, která pomůže výrazně snížit emise v dopravě.
  2. Vnitřní městský okruh. Podporujeme spolufinancování výstavby městského okruhu státem, podobně jako je tomu v Brně. Jde o zásadní stavbu národního významu, která bude využívána nejen obyvateli hlavního města, ale i návštěvníky z ostatních regionů. Bez spolufinancování státem nebude mít hlavní město na tuto klíčovou dopravní stavbu dostatek financí.
  3. Vnější silniční okruh kolem Prahy. Apelujeme na ministerstvo dopravy, aby urychlilo výkup pozemků pro pražský okruh a stavbu zbývajících úseků Pražského okruhu.
  4. Rozvoj železnice v Praze i navazujících tratí. Podporujeme, aby byly všechny úseky železnice z Prahy na letiště v Ruzyni co nejdříve dokončené. Stejně tak podpoříme dostavbu Vyšehradského mostu, stavbu Libeňského přesmyku, zkapacitnění trati do Běchovic, modernizaci trati do Berouna či výstavbu vysokorychlostních tratí a Nového spojení 2.
  5. Vltavská filharmonie. Prosazujeme, aby financování této stavby, která bude sloužit i pro státní Českou filharmonii, bylo u části hrazené z veřejných zdrojů sdíleno na půl mezi státem a hlavním městem Prahou. Jde o kulturní instituci celostátního významu.

Kompletní sadu zákonů a investic pro Prahu naleznete ke stažení ZDE.