Praha, 9. ledna 2021 - Piráti dnes představili všech 14 krajských lídrů do sněmovních voleb a jejich hlavní priority, které chtějí v následujících letech prosazovat. Ať již jde o vyvedení země z krize, dostupnější bydlení, zdravotnictví, přeměnu ekonomiky z montovny na mozkovnu či ochranu přírody. Tisková konference proběhla v rámci Celostátního fóra, tedy celorepublikového sjezdu strany, které je poprvé v historii online. „Piráti mají za sebou ve Sněmovně i ve všech ostatních patrech politiky opravdu velký kus práce. Jsem rád, že mohu dnes představit kandidáty, kteří uspěli ve stranických primárkách a budou stát v čele našeho pirátského tandemu, jenž hodlá v započaté práci pokračovat a podílet se na vedení této země,” uvedl předseda strany Ivan Bartoš, který celou akci moderoval.

„Stojí před námi obrovská výzva v podobě překonání pandemie Covid-19 a zvládnutí jejích důsledků, které na naší zemi mohou dopadnout ještě velice tvrdě. Nejde jen o extrémně důležitou otázku zdraví našich lidí, jde i o ekonomickou situaci rodin a podniků v této zemi. Nesmíme nechat padnout Českou republiku na zem, firmy do bankrotu, lidi do exekučních pastí. Musíme začít přeměňovat naší zemi z montovny na mozkovnu, pracovat na vzdělávání pro 21. století, zbavit zemi korupce a klientelismu, které zde současná vládní garnitura opět silně zakořenila, musíme ochránit naši krajinu,” popsal Bartoš priority pro následující období.

„V uplynulém volebním období jsem vedl vyšetřovací komisi pro OKD jako její předseda. V rámci legislativy se věnuji zefektivnění fungování státu. Jednou z konkrétních věcí je například Piráty navržený zákon o rozšíření pravomocí NKÚ, který nyní čeká na schválení Senátem. V následujícím volebním období bych se rád zaměřil na dopady ekonomické krize a daňový balíček, tedy především na hledání úspor a zároveň smysluplné investice státu,“ představil své působení a záměry poslanec Lukáš Černohorský, který bude mandát obhajovat v Moravskoslezském kraji.

„Jako poslanec se intenzivně věnuji především životnímu prostředí a snaze o přechod Česka na dobře fungující oběhové hospodářství, což pomůže občanům a všem domácnostem. Bojuji za efektivní odpadové hospodářství, abychom nebyli bráni jako popelnice Evropy. V tomto úsilí nepolevím ani v dalším volebním období. Zejména chci řešit zvyšování míry recyklace a efektivní využití a nakládání s bioodpady, kde máme velké mezery. Budu se věnovat i problematice velkých šelem, konkrétně návratu vlků do české krajiny. Zasadím se také o snadné onlinové podávání petic občany,” řekl stávající poslanec za Zlínský kraj František Elfmark, který zde letos obhajuje znovu svůj mandát.

„V dalších letech se zasadím o možnost korespondenčního hlasování ze zahraničí a také o posílení rovnoměrnosti volebního systému, který v současnosti příliš zvýhodňuje velké politické strany. Chci zajistit, aby každý hlas občana měl stejnou váhu. Zároveň bych rád prosadil posílení protikorupčních opatření v oblasti správního soudnictví a dozoru nad zadáváním veřejných zakázek,” nastínil své vize poslanec a místopředseda Pirátů i Sněmovny Vojtěch Pikal, který je lídrem za Olomoucko.

„Poslední čtyři roky se jako poslanec věnuji hlavně naší krajině, zemědělství, lesům a podpoře venkova. V tom chci i nadále pokračovat. Mými hlavními cíli je zjednodušit zákony a předpisy, aby zemědělcům, lesníkům a dalším správcům krajiny zbytečně nekomplikovaly život. Na místo buzerace a kontrol posílím poradenství. Zasadím se o digitalizaci státní správy, aby hospodaření v krajině i její obnova byly co nejjednodušší. Chci také změnit lesnickou politiku. Musíme vyrvat státní lesy z rukou podivných kruhů a vrátit je do rukou lesníků,” uvedl místopředseda strany Radek Holomčík, který obhajuje poslanecký mandát za Jihomoravský kraj.

„Rád bych, aby stát přestal uhýbat před řešením klimatické změny v krajině, sucha a eroze a začal skutečně využívat nástroje, které umožňují omezit nešetrné postupy hospodaření, a podporovat extenzivní zemědělství či třeba obnovu remízů. Zároveň jsem přesvědčený, že je důležité, aby v krajině a na venkově žili a pracovali lidé a neodcházeli do velkých měst. Je nutné venkovu věnovat větší pozornost a i k tomu bych chtěl jako poslanec přispět,” popsal Milan Daďourek, expert na oblast rozvoje venkova a zemědělství, lídr kandidátky na Vysočině.

Poslanec Mikuláš Ferjenčík povede již podruhé kandidátku v Pardubickém kraji: „Na starosti mám u Pirátů rozpočtovou politiku a daňové zákony. To je také agenda, které se nadále chci ve Sněmovně věnovat. Z pozice poslance se mi dosud podařilo prosadit valorizaci základní daňové slevy na poplatníka a narovnat nespravedlnost způsobenou růstem inflace. Čekají nás výzvy jako je dostat veřejné finance do rozumné kondice. V současné chvíli jsou schodky rozpočtu astronomické. Zásadní bude řešení dopadu koronavirové krize na podnikání. Dochází k diskriminaci nejmenších provozů, k úpadku celých segmentů hospodářství, které jsou bez podpory. Na krizi nesmí vydělat největší firmy, zastání si zaslouží všichni. Vláda v krizi zaspala.”

Současný poslanec Martin Jiránek a lídr královéhradecké kandidátky popsal: „Pro následující léta pro mě bude hlavní prioritou české hospodářství. Z krátkodobého hlediska budu řešit restart ekonomiky po covidové epidemii. Z dlouhodobého hlediska chci změnit Česko z montovny na mozkovnu. Tedy změnit české hospodářství z ekonomiky levné práce na ekonomiku s vyšší přidanou hodnotou. Máme k tomu již zpracovaný rozsáhlý dokument připravovaný s experty z byznysu a akademiky a těším se, až ho budeme v následujících měsících představovat.”

„Roky bojuji ve Sněmovně za objektivitu a nezávislost médií a zabývám se také reformami daní a důchodů. Právě v těchto oblastech chci v příštích letech pokračovat. Pokud mě občané zvolí, budu prosazovat vysokou nezávislost veřejnoprávních médií na aktuální vládnoucí moci, budu se podílet na daňové a důchodové reformě, bojovat proti šmejdům na finančním trhu, a pomocí osvěty chci zvýšit úroveň mediální gramotnosti i kritického myšlení ve společnosti tak, aby lidé nepodléhali dezinformacím. A samozřejmě se budu věnovat i námětům občanů a rozvoji nejen Libereckého kraje,” řekl Tomáš Martínek, který obhajuje poslanecký mandát za Liberecký kraj.

Lukáš Blažej, ústecký lídr pro sněmovní volby a současný zastupitel, nastínil svoje cíle: „Díky EU bude mít Česká republika stovky miliard korun na obnovu po Covidu a přechod k bezuhlíkové ekonomice. Je naprosto zásadní zajistit, aby tyto prostředky byly využity účelně a nebyly zneužívány k obohacení oligarchů nebo betonování krajiny. Stěžejní bude umožnit veřejnosti podílet se na rozhodování o svém okolí. Proto budu prosazovat vrácení účasti veřejnosti do stavebního zákona, aby se nemohlo stát, že někomu za domem vyroste továrna či skladová hala, aniž by měl možnost se k tomu vyjádřit. Udělám také všechno pro to, aby Česko přestalo být ekologickým dinosaurem.” Blažej získal v minulosti mimo jiné Cenu za odvahu Nadačního fondu proti korupci.

„V dalších letech chci řešit rozdíly mezi regiony. Všechny tři nejchudší regiony, tedy Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský, jsou dotčeny nejen sociálními a ekonomickými dopady kvůli útlumu těžby uhlí, ale i těmi ekologickými a zdravotními. V řešení nám mají pomoci evropské peníze, které sem na přeměnu těchto regionů v nejbližších letech potečou, a které nesmí být zneužity, ale opravdu využity pro restart. Je pro mě zásadní i modernizace české energetiky, aby měla minimální dopad na životní prostředí a zdraví občanů. Společně s naším expertním týmem z oblasti zdravotnictví budeme zároveň dál připravovat návrhy pro boj s pandemií i řešení po pandemii, které by zajistilo kvalitní zdravotnictví v této zemi,” uvedl Petr Třešňák, který obhajuje podruhé poslanecký mandát za Karlovarský kraj.

„Pandemie nám všem ukázala, jak důležitá je digitalizace státní správy a že v této oblasti je před námi ještě mnoho práce. Využiji svou 15letou praxi z online oblasti a pustím se ve Sněmovně naplno do zrychlení procesu digitalizace a jejího dokončení. Budu prosazovat digitalizaci citlivou, s ohledem na starší generaci, protože technologie musí sloužit nám všem, nikoliv my jim. Navážu tím na velký kus práce Pirátů ve Sněmovně, kde jsme už prosadili třeba bankovní identitu nebo právo občanů na digitální služby,” řekl lídr plzeňské kandidátky právník a podnikatel Daniel Kůs.

„V tomto volebním období jsem měl na starost jednu z programových priorit Pirátů, kterou je reforma exekucí. Se svým týmem jsme připravili novelu exekučního řádu, která stanoví místní příslušnost exekutorů zavádějící spravedlivý systém vymáhání pohledávek v ČR. Naším zájmem je jak splacení pohledávek tak to, aby dlužníci nebyli vyloučeni mimo systém, na čemž poté tratí celá republika. S ohledem na krizi, která nás pravděpodobně čeká, a s přibývajícím počtem lidí ve finančních problémech, bude třeba reformu dotáhnout co nejdříve. Z pozice místopředsedy Výboru pro bezpečnost se věnují tématům policie, hasičů, záchranky nebo problematice držení střelných zbraní. Je důležité, aby Česká republika zůstala nadále tak bezpečná, jako je nyní,” charakterizoval své působení a záměry Lukáš Kolářík, který obhajuje mandát za Jihočeský kraj.

Lídryně středočeské kandidátky Klára Kocmanová, která se dlouhodobě věnuje pomoci lidem v sociální nouzi, uvedla: „Mojí největší prioritou bude ve Sněmovně prosazovat dostupné a udržitelné bydlení. Pokud chceme, aby lidé v České republice žili důstojně, musíme podpořit projekty, které pomohou rozšířit bytový fond a přinesou rozumná a férová pravidla pro výstavbu i pronajímání bytů. Druhým zásadním tématem je pro mne ochrana svobody, a to zejména na internetu. Cena osobních dat už překročila cenu ropy a naše osobní údaje už nejsou naším soukromým majetkem, ale staly se předmětem prodeje a zájmu reklamních agentur, obchodníků a vlád. Chci ve spolupráci nejen s pirátskými europoslanci zabránit sběru a zneužívání citlivých údajů a informovat, proč je sběr dat pro nás všechny nebezpečný.”

Představení kandidátů uzavřela poslankyně za Prahu Olga Richterová: „Do Sněmovny jsem kandidovala s heslem apelujícím na lidskou důstojnost a soudržnou společnost. Slíbila jsem, že se budu starat o to, aby nikdo nezůstal na vedlejší koleji. To je moje životní motto. Za tři roky se nám povedlo vybudovat odborný tým věnující se celé šíři sociálních otázek – od pracovního práva, potíží lidí se zdravotním postižením jako je (bez)bariérovost, které se věnuje i Radek Holomčík, nebo potíže s nedostupným bydlením, kterými se zabývá i Klára Kocmanová. Zároveň jsme ale zjistili, jak častý je pocit lidí, že je sociální systém nespravedlivý. Je totiž nepřehledný, děravý a složitý. Dali jsme proto dohromady přehled všech dávek a příspěvků na webu socialsnisystem.cz, kde občané v nouzi zjistí, na co patrně mají nárok. Máme připravený návrh v oblasti podpory v bydlení, na kterém jsme pracovali se zástupci obcí, se starosty, s lidmi v terénu. Tento bod patří i mezi priority projednávané koaliční smlouvy s hnutím STAN. Chceme také co nejdříve zavést možnost skutečně svobodné volby, například mezi péčí doma a kvalitním domovem a zajistit kvalitní období stáří.”