Praha, 9. února 2021 – Vláda dostatečně nereflektuje pětici návrhů, které jí předložili Piráti a Starostové v zájmu zlepšení covidové situace. Uvedli to dnes Piráti na konferenci před jednáním Sněmovny. Šlo o posílení motivace lidí dodržovat karanténu a trasování zvýšením nemocenské, kompenzace firem na základě poklesu tržby, umožnění kontrolovaného návratu žáků do škol, řešení exekucí a také požadavek na přijetí pandemického zákona. Piráti kromě výše zmíněných záměrů informovali i o svém návrhu na zavedení klouzavého mandátu nebo o postojích k výstavbě nového jaderného bloku.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš se v úvodu brífinku vrátil k nedělní schůzce s premiérem Babišem a vicepremiérem Janem Hamáčkem, kterou absolvoval před jednáním vlády a schůzí Sněmovny: „Podstatou jednání se zástupci vlády, které jsem absolvoval s předsedou Starostů Vítem Rakušanem, byly úpravy v pěti prioritních oblastech: změna kompenzačního vzorce pro firmy, zvýšení kompenzace pro lidi v karanténě a izolaci ve prospěch vyšší motivace, přijetí pandemického zákona, stanovení podmínek přechodu distančního vzdělání na kombinovanou výuku a řešení akutního problému exekucí. Ze závěru jednání vlády mám však dojem, že pan premiér podstatu mého sdělení nepochopil, ačkoliv materiály jsem mu nechal k dispozici.“

Bartoš také reagoval na aktuální debatu o podobě výstavby nových jaderných bloků v Dukovanech: „Na lednové schůzce s členy vlády k žádné finální dohodě nedošlo. Odmítáme, aby projekt byl černou dírou na peníze a žádáme bezpečnostní záruky pro ČR. Pokud na zásadních otázkách není shoda, navíc tisk obsahuje předpoklad financování jedním z modelů, který sám premiér zpochybnil, pak je jednání na plénu o Dukovanech v tomto týdnu zbytečné a ohrožuje zájmy občanů. Žádáme proto o posunutí projednávání.”

Místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová upozornila, že vláda chce sice zavést navýšení nemocenské pro lidi s covid-19 o tzv. izolačku, tu ale nepovažuje za systémové řešení: „Vláda včera zapomněla dodat, že jde o podporu navrženou jen pro zaměstnance a vynechala živnostníky včetně těch, co si platili nemocenskou. Argument zvýšení kompenzace těm, kteří pobírají kompenzační bonus, je lichý, protože zaprvé zatím návrh neexistuje v předložené podobě, a navíc na kompenzace dosahuje malý počet živnostníků, jak dokazuje praxe. Ti navíc i při placení zdravotního pojištění prvních čtrnáct dní nepobírají nemocenskou žádnou. Nad to je třeba uvést, že reálná výše aktuální nemocenské není 60 procent, ale zhruba 45 až 50 procent čistého příjmu po dalším redukování podpory. Chceme zařadit návrh na zvýšení nemocenské, a to i s ohledem na živnostníky, na běžící jednání Sněmovny. Žádali jsme též masivně zvýšit motivaci firem pro testování ve firmách antigenními testy.”

Sněmovna se má tento týden též zabývat legislativou v sociální oblasti. „Odmítáme zabavování dávek hmotné nouze určených například na jídlo a podpoříme návrh na navýšení zdrojů pro dětské skupiny a předkládáme návrh na zahrnutí starších dětí do těchto skupin,“ doplnila Richterová.

Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek označil opakované prodlužování nouzového stavu při současném neplnění závazků za skandální: „Systém PES ve všech stupních vyžaduje neustálý nouzový stav. Proto jsme přišli s návrhem pandemického zákona už 20. ledna. Bohužel, přestože jsme jednali s ministrem zdravotnictví Janem Blatným, odezva je vlažná. Budeme trvat na projednání našeho návrhu ve Sněmovně.“

Na programu jednání je rovněž novela Ústavy zavádějící klouzavý mandát spolupředložená Piráty. „Návrh, aby každý, kdo se stane členem vlády a současně poslancem, se mohl dočasně vzdát místa poslance a na jeho místo nastoupil náhradník, se již osvědčil v Rakousku. Zavedení klouzavého mandátu bylo i jedním z našich programových bodů,“ shrnul Michálek.

Poslanec Mikuláš Ferjenčík uvedl podrobnosti k novele o kompenzačnímu bonusu: „Bonus umožní podat žádost i lidem v insolvenci, což jsme po ministerstvu žádali. Senát návrh navíc vrátil s navýšením podpory na 670 Kč denně, aby zahrnoval i platby na odvody. To považujeme za správné a senátní návrh proto podpoříme. Jedná se o okamžitou pomoc oproti nejistému příslibu vlády na zvýšení kompenzace na 1000 Kč v nedohlednu. Zásadní je pro nás i princip kompenzace firem podle tržeb, ze kterého ale vláda vycouvala.“

Poslanec Lukáš Kolářík podotknul, že Piráti s vládou jednali i o řešení exekucí, která je zásadním problémem statisíců lidí: „Tisky o exekucích i o insolvenci vláda dlouhodobě blokuje, proto jsme svolali mimořádnou schůzi na středu. Očekáváme nárůst počtu nových dlužníků, systém je proto třeba změnit co nejdříve. Stěžejní je pozměňovací návrh podaný Piráty zavádějící místní příslušnost exekutorů a v případě insolvencí je to zkrácení procesu oddlužení na maximálně tři roky.”

Tiskovou konferenci uzavřel místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal informacemi o novele volebního zákona: „Vstupujeme do jednání s tím, že věc je třeba projednat rychle, proto je vhodné nahradit jen části zrušené Ústavním soudem. To znamená zachovat 14 krajů s tím, že odevzdané hlasy pro strany se na celostátní úrovni co nejspravedlivěji rozdělí na mandáty, které pak budou přiděleny zpátky do krajů tak, aby nemohlo dojít k výrazné nerovnosti mezi počty hlasů potřebných na zisk mandátu v jednotlivých krajích. Ve věci zrušené klauzule pro koalice jsme pro, aby existovala ve stejné míře jako pro strany a hnutí. Její mírný nárůst podle počtů subjektů v koalici jsme schopni akceptovat, neměla by však přesáhnout 10 procent.”