Praha, 1. října 2018 - Dnes ve Sněmovně proběhl seminář „Založení firmy za jeden den“. Piráti představili návrh zainteresovaným skupinám, který výrazně urychlí start podnikání. Mezi přítomnými nechyběli zástupci ANO, ODS, notářské komory či Ministerstva spravedlnosti ČR. Přítomní návrh a jeho důkladné zpracování ocenili a shodli se na další spolupráci i s ohledem na další usnadnění života podnikatelům pomocí digitalizace.

Piráti šli o krok dál a představili i návrh software v otevřené licenci, který mohou příslušná ministerstva k realizaci návrhu využít. Návrh je dokonce plně v souladu s nyní připravovanou směrnicí EU, která digitalizaci startu podnikání má umožnit, dokonce jde v některých aspektech i nad rámec minimálních požadavků, které směrnice stanoví. Tato směrnice vstoupí v platnost v horizontu 5 let.