Praha, 7. dubna 2021 - Piráti dnes oficiálně představili svůj projekt Senioři na palubě, který má za cíl prohloubit mezigenerační spolupráci a přiblížit stranu také starším ročníkům. Iniciativa se aktuálně věnuje třem hlavním činnostem: organizování společných mezigeneračních aktivit v regionech, přípravě programových bodů zaměřených hlavně na starší generace a boji proti nepravdivým zprávám, tzv. hoaxům.

„Projekt vznikl na podzim loňského roku z iniciativy aktivních seniorů, kteří chtěli vyvrátit mýtus, že jsou Piráti pouze stranou pro mladé. Jako první se spustila v Ústeckém kraji populární facebooková skupina Piráti pro máti, následně se myšlenka rozšířila i do dalších regionů. Již nyní máme přihlášených okolo 200 seniorů, kteří chtějí být zapojeni do dění. A to nejrůznějšími způsoby – od spolupráce na tvorbě programu do sněmovních voleb přes vyvracení hoaxů až po rozdávání Pirátských listů. Jde o lidi s chutí pomoci změnit směřování naší země, z čehož mám velkou radost,“ popsala hlavní iniciátorka projektu a 1. místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová.

„Do práce na projektu se zapojila řada dobrovolníků všech generací, kterým chci moc poděkovat za úžasné nasazení. Vytvořili specializovaný web seniori.pirati.cz, e-mailový zpravodaj i facebookové stránky. Začínají vznikat také tzv. Paluby – mezigenerační kluby v regionech, které samy organizují přednášky, besedy a další aktivity. Senioři se i aktivně zapojili do boje proti dezinformacím a řetězovým e-mailům. Spolu s odborníky a politiky STANu se v těchto dnech dokončuje také návrh volebního programu zaměřeného na seniory. To jsou tři hlavní pilíře, kterým se aktuálně věnujeme,“ uvedla Richterová s tím, že po zlepšení epidemiologické situace je v plánu regionální i celorepublikové aktivity rozšiřovat.

Zástupkyně seniorů a ambasadorka projektu Irena Koutská následně popsala, jak přesně probíhá mezigenerační spolupráce: „V tuto chvíli již existuje řada mezigeneračních klubů, tzv. regionálních Palub – namátkou Paluba Vysočina, Paluba Plzeňský kraj, Paluba Praha – celkem je to teď šest uskupení, další vznikají. Organizujeme celostátní i regionální akce, zatím onlinově. Jednotlivé Paluby pořádají například cestovatelské přednášky, měli jsme i sérii přednášek o romství, o dezinformacích a o tom, jak jim čelit. Pravidelně se konají hodiny anglické a francouzské konverzace. Senioři se také spontánně domlouvají na setkání v naší virtuální hospodě. Některých setkání se v rostoucí míře účastní i zástupci mladších generací. Nedávno jsme začali oslovovat i Mladé pirátstvo, které se rádo připojilo do tematických besed i hodin jazykových konverzací.“

Pořádají se také pravidelná setkání Na palubě s Olgou Richterovou a hosty, jednou za 14 dnů se rovněž senioři online potkávají v tzv. Podpalubí. „Setkání jsou často tematická, nedávno například proběhla beseda o fungování EU. V polovině dubna bude zahájena série tematických besed s pirátskými poslanci o různých aspektech pirátské politiky. Aktivní seniorka Lenka Nováková chystá také projekt řízených debat k určitému tématu, Hana Dvořáková má zase plán společně s mladými iniciovat vznik tzv. živé knihovny podle dánského vzoru,“ doplnila Koutská.

Jiří Fiedler následně popsal fungování Anti-hoax týmu: „Prožil jsem ve státě řízeném komunisty více než 40 let. Zažil jsem, jak se po sovětské invazi začaly postupně utahovat šrouby, jak se manipulovalo s informacemi a fakty, jak se nemohlo svobodně vyjadřovat. Jsem pro otevřenou férovou diskuzi mezi lidmi různých názorů, vadí mi ale, když se opět šíří nepravdivé informace, například o minulém režimu. Není možné se smiřovat s tím, jak se u nás používají dezinformace k cílenému klamání lidí. Proto jsem se v rámci projektu Senioři na palubě zapojil do týmu, který se snaží s dezinformacemi aktivně bojovat. Sbíráme a vyhodnocujeme nepravdivé zprávy a řetězové maily. Informujeme o tom, jak se události ve skutečnosti odehrály.“

„U Pirátů se vyvracení lží věnuje řada lidí již delší dobu. My jsme se nyní k jejich úsilí připojili, abychom jim pomohli. Více hlav, více rozumu. Každá generace má svůj slovník. Náš způsob vyjadřování může být jiným seniorům bližší,“ dodal Fiedler s tím, že některé informace o hoaxech a boji s nimi je možné najít na stránce seniori.pirati.cz/hoaxy.

Člen senátorského klubu STAN Marek Hilšer pak popsal tvorbu programových bodů zaměřených hlavně na starší generace. Na těch spolupracují zástupci koalice Pirátů a Starostů, senioři a nezávislí experti.

„Tato část programu se soustředí na tři hlavní oblasti rozvětvené do zhruba osmi témat. První pilíř klade důraz na podporu aktivního života a plného zapojení seniorů do společnosti. V druhém pilíři řešíme zlepšování péče o zdraví seniorů, ať už na straně zdravotního systému nebo v individuální rovině. Podporujeme tedy dostupnost péče, prevenci nemocí a zdravotní gramotnost. Třetí pilířem je zajištění důstojného života seniorů. Každý víme, že se můžeme ocitnout v situaci, kdy se bez pomoci druhých prostě neobejdeme, což platí i pro seniory. Chceme proto zajistit kvalitní sociální služby s maximálním ohledem na potřeby a komfort starších lidí. Jsem rád, že se s Piráty shodujeme, že taková pomoc by měla být ideálně co nejblíže domovu a vycházet z nejbližší komunity.“

„Ucelený kompletní volební program bude zveřejněný zhruba v červnu. Už teď ale mohu zmínit malou ochutnávku, která se týká zapojování seniorů do aktivního života a kultury, což je oblast, které se věnuji. Celá kultura by měla seniory vnímat jako neopomenutelnou a stále aktivnější část společnosti. Nechceme vytvářet v zajetí předsudků speciální programy, které by seniory spíše oddělovaly od společnosti. Chceme jít cestou usnadňování a odstraňování bariér, ať už ekonomických, zdravotních nebo jiných. Přáli bychom si vytvoření všeobecně sdíleného systému motivačních výhod, které by kulturní instituce a pořadatelé seniorům nabízely. Velmi důležitý je také přístup seniorů k IT, obzvláště v koronaviru. Chceme proto rozvíjet jejich IT dovednosti a zajistit pro ně i lepší dostupnost komunikačních prostředků či tarifů. Budeme iniciovat debatu s poskytovali, zda by byli ochotní na dobrovolné bázi uvažovat o širší a cenově dostupnější nabídce pro starší generace,“ uzavřel Roman Bělor z hnutí Starostové a nezávislí.

Hlavní iniciátorkou projektu je Olga Richterová, ambasadory jsou Vladimír Šíp a Irena Koutská. V odborném týmu působí jako konzultanti např doc. Iva Holmerová, J. Hrabě či Petr Fridrich. S koordinací projektu pomáhají Nela Melicharová i Jakub Holzer. Tvůrcem webu a newsletteru je Ondřej Klimeš.