Praha, 9. ledna 2019 – Na dnešním jednání Stálé komise pro kontrolu činnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, jejíž jsem místopředsedou, byl na programu bod s názvem „Problematika backdoor v Hardwaru“. Hardware společností Huawei Technologies a ZTE Corporation používaný státními úřady považují Piráti za nevhodný již delší dobu, příslušný bod jsem proto využil k debatě nad prostředky, kterými lze riziko minimalizovat. Řešení preferované Piráty se opírá o otevřený hardware od certifikovaného výrobce.

Otevřený hardware spočívá v přístupu ke kompletní dokumentaci, která koncovému spotřebiteli umožňuje důkladně prozkoumat schémata daného výrobku a případně jej upravit podle potřeby. Pakliže by se jednalo o projekt společně financovaný Evropskou unií nebo NATO, došlo by ke snížení nákladů jednotlivých států. Zároveň by se zvýšila vzájemná kompatibilita infrastruktury kybernetické obrany. O funkčnosti této metody svědčí to, že otevřený hardware využívá i sociální síť Facebook.

Další řešení problému, který je znám již několik desítek let, může spočívat například v kontrole procesu výroby. Producenti rizikových dílů pro kritickou infrastrukturu by museli mít zajištěný certifikovaný provoz pod dohledem státního orgánu. Přísný dohled nad potenciálně nebezpečnými produkty již funguje v celé řadě odvětví – od farmaceutického přes potravinářský průmysl až po hračky. Logicky se tak nabízí i v odvětví komunikačních technologií, které má vliv na každého z nás, ať už chceme nebo ne.

Podrobnější informace o zmíněné problematice můžete dohledat v mém blogovém článku Otevřený hardware jako součást kybernetické bezpečnosti.