Praha, 3. dubna 2019 - Piráti dnes představili svou vizi pro regionální školství do roku 2030, ta je v plném znění na webu www.vzdelavani2030.cz. V té jasně definují, kam chtějí v oblasti školství směřovat a jaká témata jsou podle nich klíčová pro další rozvoj a zvyšování kvality základních a středních škol v ČR. Strana chce finančně a administrativně podpořit ředitele a učitele, řešit podobu rámcových vzdělávacích programů a jejich revizi, upravit nastavení jednotných přijímacích zkoušek na střední školy a státní maturity a podpořit svobodu volby vzdělávací cesty.

„Nabízíme reálnou a konstruktivní vizi, která reflektuje národní i mezinárodní strategické dokumenty a z nich plynoucí doporučení. Chceme pracovat s tím, co se již v minulosti udělalo a osvědčilo, nechceme vše stavět na zelené louce. Zároveň jsme spolu s tímto dokumentem chtěli vyslat signál, že je oblast školství jednou z našich priorit, na kterou se chceme do budoucna dále zaměřovat. Uveřejněním našich vizí chceme být čitelní pro veřejnost“ uvedl poslanec a místopředsedou školského výboru Sněmovny Lukáš Bartoň, podle kterého materiál plní roli „živého” dokumentu a představuje nástroj pro otevřený dialog.

„Považujeme za důležité ubrat učitelům a školám administrativní zátěž. Věříme totiž, že by se namísto vyplňování haldy papírů měli věnovat spíše výuce. Jako příklad mohu zmínit to, že krajský úřad (nebo obce) vytváří dotazníky, kde musí škola vyplňovat údaje, které jsou dostupné ve školní matrice, nebo ve výroční zprávě. Jsou to například počty dojíždějících žáků. Matrika je dvakrát ročně aktualizována a obsahuje další údaje, které potvrzují například i počty aktivních žáků, přesto jsou tyto údaje znovu požadovány v žádostech o dotace pro soukromé školy. Je proto třeba zaměřit se na odstraňování duplicit,“ uvedla pirátská poslankyně Lenka Kozlová.

„V Praze chceme ukázat naši vizi v praxi. Z rozpočtu hlavního města posilujeme platy všech pracovníků ve školství částkou přibližně 2000 korun měsíčně. V září spouštíme pilotní projekty Pražských inovačních škol a Pražského institutu vzdělávání. Ty se zaměří na podporu vzdělávání učitelů a ředitelů tak, aby měli dostatek know-how a časové a finanční kapacity k zavádění pozitivních změn v pražském školství. Věříme, že už v tomto volebním období můžeme ukázat, že změna není obtížná - jde jen o odvahu se do ní pustit,“ popsal situaci v Praze radní hlavního města pro oblast školství, sportu, volného času, vědy, inovací a podpory podnikání Vít Šimral.

<h3>Reakce expertů z oboru:</h3>

Radek Sárközi (Pedagogická komora):

„Vážím si toho, že jsem byl osloven Pirátskou stranou, abych se vyjádřil k dnes zveřejněné koncepci vzdělávání do roku 2030. Pedagogická komora je apolitický a demokratický spolek, proto nemohu hovořit za její členy, kterých je přes 2 500 a každý z nich má své vlastní politické preference i názory na školství. Vyjádřím se tudíž jen sám za sebe. Oceňuji, že piráti zveřejnili své vize a předložili je k veřejné diskuzi. Kéž by toto udělaly všechny politické strany. Šlo by o první krok k nalezení shody napříč politickým spektrem, kam má české školství směřovat v příštích letech. Nutnou podmínkou je navýšení finančních prostředků pro školství alespoň na 5 % HDP. Tento bod je třeba splnit co nejdříve. Nemůžeme čekat až do roku 2030, už v roce 2000 bylo pozdě...“

Petr Chaluš (Fórum rodičů):

„Fórum Rodičů si v této vizi cení respektu k roli rodičů ve vzdělávání dětí, podpory partnerství mezi rodiči a školou, zaměření na dobrý vztahu dětí k učení a podpory inovací i kvality vzdělávání tak, aby byly dostupné všem dětem.”