Praha, 20. března 2019 – Poslanec Pirátů Petr Třešňák dnes na tiskové konferenci představil pirátský návrh na zavedení způsobu volby pojištěnců do správních rad oborových zdravotních pojišťoven. Piráti chtějí prosadit přímou volbu zástupců pojištěnců do správních rad zaměstnaneckých pojišťoven. Že současný systém obsazování správních rad neodpovídá Ústavě ČR konstatoval Ústavní soud již v září 2018. Na něj se v roce 2015 obrátila senátorka Alena Dernerová, která se dnešní tiskové konference rovněž zúčastnila. Svým rozhodnutím soud otevřel otázku, jakým způsobem mají být voleni zástupci do správních rad zdravotních pojišťoven.

„Pojištěnce chápeme jako “akcionáře” dané pojišťovny, kteří musí mít možnost podílet se na její správě a také na kontrole vložených financí. K tomu je zapotřebí zajistit, aby se do orgánů zdravotní pojišťovny mohli dostat přímí zástupci pojištěnců s jasným mandátem a možností ovlivnit strategii pojišťoven. Zdravotní pojišťovny tak budou více směřovány ke konceptu samosprávných institucí, jakými jsou například kraje nebo univerzity. Ty rovněž získávají určitou část přerozdělovaných daní a z nich mohou zajistit služby pro “své akcionáře.” Důležité je zmínit, že Piráti podporují roli pojišťoven nikoliv jako “trubek na teplou vodu”, ale jako průvodce po systému. Právě zdravotní pojišťovny by měli nabídnout pacientovi co nejdostupnější péči v nejkratší době a hlídat kvalitu této poskytované péče. Kvalitně obsazená správní rada je prvním krokem k této zásadní změně, aby pojištěnec začal být vnímán samotnou pojišťovnou jako vážený klient, nikoliv jako někdo, kdo pouze dosypává peníze do systému,” vysvětlil poslanec Petr Třešňák, místopředseda sněmovního Výboru pro zdravotnictví.

Senátorka Alena Dernerová na tiskové konferenci popsala své dřívější kroky:

„V roce 2015 jsem se spolu s dalšími senátory obrátila na Ústavní soud, aby zrušil vyhlášku bránící občanům přímo volit své zástupce do orgánů zdravotních pojišťoven. V tom nám Ústavní soud vyhověl. Budu tedy rada, když bude nové znění zákona jeho výrok reflektovat, i když vím, že cesta k tomu zřejmě nebude jednoduchá.”

Piráti preferují elektronický způsob volby do správních rad s doplňkovou možností volit korespondenčně nebo pomocí Czechpointů s tím, že dozor nad těmito volbami by měl Český statistický úřad, který je jako nezávislá instituce nejlepším možným místem k realizaci elektronických voleb.

Proč by se měli lidé zajímat o volbu do své zdravotní pojišťovny?

Zdravotní pojišťovna zásadním způsobem určuje, kde bude dostupná zdravotní péče tím, jakou smlouvu podepíše s poskytovateli zdravotní péče v regionu. Dále pak budou to, jak budou lékaři motivováni pracovat pro konkrétní zařízení i to, jak dlouho bude občan čekat na operaci. Proto by se podle Pirátů každý občan této země měl zajímat o to, jak pojišťovny hospodaří s jeho financemi. Zastoupení pojištěnců ve správní radě zdravotní pojišťovny poskytne lidem větší jistotu, že jejich hlas bude vyslyšen.

Způsob voleb

Nominaci pojištěnce do volby zajistí její první kolo, ve kterém se kandidáti budou ucházet o podporu. Samozřejmě bude možné nominace získat i od Vlády ČR nebo Parlamentu ČR podobným systémem jako v prezidentských volbách. Ti z kandidátů, kteří získají podporu potom postupují do kola druhého, kde jsou vyzváni všichni pojištěnci, kterých se to týká k tomu, aby hlasovali. Ti co získají nejvíce hlasů, se pak stanou zástupci pojištěnců ve správní radě.