Praha, 11. června 2018 - Piráti minulý týden uzavřeli nominace svých kandidátů do Senátu. V podzimních volbách se bude o hlasy voličů ucházet 12 osobností v pirátském dresu, další uchazeče o senátorské křeslo strana v předvolebním boji podpoří. Pirátskými kandidáty jsou Eva Tylová (Praha 12), Libor Michálek (Praha 2,3), Lukáš Wagenknecht (Praha 8), Daniela Weissová (Mladá Boleslav), Petr Chaluš (Benešov), Roman Šemík (Chrudim), Jiří Krátký (Svitavy), Michal Šalomoun (Třebíč), Karel Štogl (Břeclav), Petr Pavlíček (Opava), Martin Tomášek (Ostrava) Viktor Krutina (Domažlice).

Nominace kandidátů minulý týden uzavřel Karel Štogl, který se bude o post ucházet v obvodě Břeclav. Proces výběru je u Pirátů v mnohém specifický. O kandidátech nerozhodují stranické sekretariáty, ale všichni členové příslušného krajského fóra, ve kterém volební obvod leží.

Už v polovině května svou kampaň odstartovaly pražské osobnosti letošních senátních voleb – Eva Tylová, Libor Michálek a Lukáš Wagenknecht. Ti chtějí být v Senátu především hlasem voličů a prosazovat pirátské hodnoty, jako jsou transparentnost, hospodárnost a jasná pravidla pro všechny.

Svou podporu pak Piráti přislíbili Miroslavu Balatkovi (STAN) v Sokolově, Přemyslu Rabasovi (Senátor 21) v Chomutově, Michaele Tejmlové (Senátor 21) v Jablonci nad Nisou a Janu Špilarovi (KDU-ČSL) v Brně. V dalších obvodech o podpoře strana vyjednává.

<h3>Stručné medailonky pirátských kandidátů:</h3>

Libor Michálek bude letos svůj senátorský post obhajovat. V minulém roce například předkládal návrh novely zákona o daních z příjmů, který odstraňoval výjimku pro účelově zakládané fondy. Rekonstrukcí státu byl vyhodnocen jako nejaktivnější senátor v prosazování protikorupční legislativy a jako jediný zákonodárce, který na 100 % splnil své předvolební sliby.

Eva Tylová je ve svém obvodě známá především bojem proti předimenzovaným developerským projektům. V Senátu chce uplatnit zkušenosti z komunální sféry a chce tu iniciovat změny, na které je jako zastupitelka na Praze 12 už krátká. Vyžadují totiž úpravu zákona. Za problematickou považuje současnou podobu stavebního zákona nebo nedostatečnou ochranu životního prostředí. Zkušenosti s činností Senátu získala jako náměstkyně ministra životního prostředí nebo ředitelka České inspekce životního prostředí.

Lukáš Wagenknecht je bývalý náměstek pro oblast finančního řízení a auditu na Ministerstvu financí ČR. Už patnáct let se věnuje oblasti kontroly nakládání s veřejnými prostředky. Jeho hlavním cílem v Senátu bude prosadit systémová pravidla pro vymahatelnou odpovědnost politiků a úředníků, která zastaví vyhazování peněz daňových poplatníků a ztíží rozkrádání veřejných rozpočtů.

Daniela Weissová je druhá místopředsedkyně Krajského sdružení Pirátů v Libereckém kraji, členka Republikového výboru a profesní pedagožka, později knihovnice nebo také mluvčí Městského úřadu v Turnově. V současnosti pracuje jako dramaturg Kulturního centra Turnov, je součástí neziskové organizace Zdravotní klaun a členkou poradního orgánu MK ČR Nipos Artama. Soustředit se chce na tři obory zásadně ovlivňující kvalitu života jedince i celé společnosti - kultura, vzdělání a sociální věci.

Petr Chaluš se angažuje v mnoha aktivitách okolo českého vzdělávání a podporuje inovativní proudy. Usiloval o úpravy legislativy v oblasti státních maturit, centralizovaných přijímacích testů na střední školy a povinnosti předškolního vzdělávání, aby byly utlumeny jejich negativní dopady. Pracoval jako poradce pro děti a rodiče ve škole. Aktuálně se věnuje kariérnímu poradenství v oblasti evropské spolupráce. Je předsedou národní organizace Fórum Rodičů, jejímž hlavním cílem je zapojení rodičů do rozhodování o tom, jak školy vypadají.

Roman Šemík se zajímá o nejasnou hranici mezi právem na soukromí a právem na informace. Profesně se dlouhodobě pohybuje v IT prostředí se specializací na kybernetickou bezpečnost a ochranu osobních údajů. Jako občanský lobbista se aktivně podílel na projektu Rekonstrukce státu. K jeho prioritám v Senátu bude patřit problematika obnovy venkova zahrnující informační, dopravní i mezilidskou komunikaci.

Jiří Krátký po sametové revoluci vybudoval obchod a úspěšnou restauraci, kterou několik let provozoval. Deset let působil jako designér a osm jako truhlář. Svitavský rodák plánuje být ombudsmanem svého regionu a chce se zasadit o řešení problémů, jako jsou špatná zdravotní péče či infrastruktura.

Michal Šalomoun je advokát s generální praxí, který má své kanceláře v Třebíči a Moravských Budějovicích. Autor několika právních publikací je vyhledávaný odborník v oblasti autorského práva, ochrany osobnosti a ochrany osobních údajů. Známý je bojem proti zneužívání práv kolektivními správci. V Senátu chce uplatňovat své zkušenosti z advokátní praxe. Na soudech nejrůznějších stupňů se pohybuje prakticky denně a kondici české justice tak zná velmi dobře - včetně jejích nešvarů.

Karel Štogl je právník, bývalý státní úředník a vojenský diplomat. Zkušenosti má z působení na Městském úřadě v Mikulově, Magistrátu města Brno, Ministerstvu obrany ČR nebo Ministerstvu financí ČR. Byl také ředitelem kabinetu předsedy vlády a vojenským diplomatem v rámci Stálé mise ČR při OSN, OBSE a dalších mezinárodních organizacích ve Vídni. Jeho programovými prioritami jsou doprava (urychlení výstavby obchvatu Břeclavi a dobudování dálnice Brno - Vídeň), podpora vinařství a cestovního ruchu a boj proti suchu.

Petr Pavlíček je ředitel Mendelova gymnázia v Opavě a jako nezávislý kandidát byl zvolen do zastupitelstva Opavy. Za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost byl vyznamenán medailí ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy II. stupně a cenou NEURON za podporování zájmu o vědu a výzkum na středních školách. Kandidaturu vnímá jako možnost uplatnit své životní a odborné zkušenosti ze své bohaté pedagogické praxe.

Martin Tomášek učí českou literaturu na Ostravské univerzitě. Působí v programové radě ostravského centra PANT a je členem místního spolku Za krásnou Ostravu. Cílem obou nepolitických sdružení je kultivování veřejného prostoru, oživování národní i regionální paměti a organizace debat na aktuální témata. V Senátu, který je podle něj pojistkou demokracie, chce rozvíjet oblast českého školství, sociálních věd a ochrany životního prostředí.

Viktor Krutina je čtyřicetiletý autorizovaný inženýr pro pozemní stavby a člen Pirátů od roku 2014. Jako senátor chce připravit zásadní změnu stavebního zákona, kdy ne žadatel, ale samotný příslušný stavební úřad bude obstarávat potřebná dílčí vyjádření. Především pak chce prosadit funkci senátora jako čestnou a bezplatnou. Jeho heslem je „Senátorem z přesvědčení, ne pro peníze“.

Zdeněk Hess je lékař, vědec, publicista, spisovatel a také člen Pirátů. V Rokycanech a okolí pracoval jako lékař Záchranné služby. Nyní provozuje soukromou praxi v Mariánských Lázních. Publikoval řadu odborných článků z oblasti medicíny a také dvě odborné knidy. Ve volném čase se věnuje astrofotografii a teoretické fyzice. V senátu se chce věnovat nejen problémům ve zdravotnictví, ale také třeba aktuálnímu problému životního prostředí, kterým je nedostatek vody.