Praha, 29. října 2021 – Skokový růst cen energií se v Česku dotýká více než 3 milionů obyvatel. Piráti nechtějí dopustit, aby za selhání vlády, Energetického regulačního úřadu a spekulace obchodníků vydaly rodinné rozpočty desítky miliard korun navíc a propadly se do energetické chudoby. Piráti proto navrhují legislativní změny na ochranu spotřebitele, které fungují na podobných mechanismech jako v bankovním a telekomunikačním sektoru. Zvládání cenového skoku má pomoci také zvýšení slevy na daňového poplatníka a posílení meziresortní spolupráce ministerstev financí, průmyslu a obchodu a práce a sociálních věcí. Cestou k dlouhodobému udržení cenové stability jsou efektivní investice do snížení spotřeby a nových obnovitelných zdrojů, které snižují závislost na dovozu fosilních paliv.

„Stát nesmí připustit, aby v důsledku skokového zvýšení cen energií spadly statisíce domácností do dluhových pastí. Navrhli jsme vzájemně provázaná opatření, která by nepředstavovala významnou administrativní zátěž. Z těch plošných se jedná především o zvýšení slevy na poplatníka. Částečně pak i vládou navrhované řešení na odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje, které vytváří určitý polštář pro domácnosti, ale i firmy. Efektivní opatření pro tuto krizi mají být cílená a lze k nim využít výnosy z emisních povolenek, například formou investičních voucherů, které budou motivovat k energetickým úsporám,“ uvedl Petr Třešňák, garant Pirátů pro oblast energetiky.

Do věci se vložila i poslankyně Pirátů Olga Richterová. Obrátila se na ministra obchodu a průmyslu Karla Havlíčka k osvětlení toho, jak vláda plánuje intervenovat ve prospěch ochrany zákazníka v případě současného omezení nabídek smluv na dobu neurčitou, k němuž dochází i u ČEZu, jehož je stát majoritním vlastníkem.

„Zákazníci, kteří jsou odkázáni na dodavatele poslední instance, jsou v obtížné situaci. Výše jejich měsíčních záloh na energie kvůli současným cenám a zimnímu období poskočila několikanásobně. Stát proto musí ve spolupráci s Energetickým regulačním úřadem motivovat trh, aby nezneužíval situace pro dlouhodobé fixace vysokých cen a současně zajistil nástroje pro snadnější přechod k jinému dodavateli on-line,” komentovala Richterová.

A jak by měl stát a ERÚ postupovat v případě osvěty podle Pirátů?

 • ERÚ by měl lidem jasně ukázat možnosti, co mají v současné době dělat, včetně srozumitelného vysvětlení rozdílu mezi smlouvami na dobu určitou a neurčitou a produktů vázaných na burzovní ceny.
 • Lidé u dodavatelů poslední instance nemusí čekat fronty, nicméně doporučujeme co nejrychleji si najít jiného dodavatele a zvolit nejlépe smlouvu na dobu neurčitou nebo zafixování ceny ve smlouvě na dobu určitou na maximálně jeden rok.
 • ERÚ by měl provádět pravidelná šetření týkající se fungování energetických trhů a v případě zjištění nedostatků včas ukládat opatření k zajištění řádného fungování těchto trhů, aby se podobná situace neopakovala.
 • Je potřeba nepropadat panice a zbytečně nefixovat smlouvy za dnešní burzovní ceny na dva nebo tři roky. To jen posune problém na později. Fixace na 3 roky znemožní uspořit po poklesu cen, které se po zimě očekávají.
 • Smlouva na dobu neurčitou se zákonnou tříměsíční výpovědní lhůtou nebo roční kontrakt se zafixováním ceny může zálohy částečně snížit. Nejedná se totiž o dočasný kontrakt pokrývající převážně zimní měsíce s nejvyšší spotřebou energií.
 • Stát by měl také uvést vhodný postup, jak se občan může proti prokázané ztrátě bránit soudní cestou.
 • Stát by měl nabídnout bezúročné půjčky ohroženým spotřebitelům jako jsou důchodci a domácnosti s nízkými příjmy pro krytí vysokých záloh způsobených pádem do DPI.

Jak dodal Třešňák, Piráti navrhují legislativní změny na ochranu spotřebitele: „Musíme podpořit spravedlivé nastavení trhu, kde mají všichni účastníci férové a jasné podmínky. Chceme využít řadu ověřených analogií z bankovního a telekomunikačního sektoru. Připravili jsme sérii návrhů, které chceme zohlednit v legislativě a fungování trhu s energiemi.”

Návrhy Pirátů k lepší ochraně spotřebitelů v oblasti energetiky:

 • Přesně definovat odpovědnost a postihy za škody způsobené nedodržením závazků ze strany obchodníka:
 • Dodavatel musí být schopen krýt škodu, kterou nedodržením závazku způsobí.
 • Pro tento účel by mohl vzniknout garanční fond, do kterého budou držitelé licence odvádět poplatky dle objemu takových kontraktů a jejich rizikovosti pro případ krachu.
 • Produkty bez garance ceny nebo závazku musí být jasně označeny
 • Povinnost on-line nástrojů pro migraci a jednodušší přechod mezi dodavateli.
 • Legislativně ukotvit energetickou chudobu a zavést jednoduché a účinné nástroje pro ochranu ohrožených spotřebitelů. Spotřebitel se nesmí dostat do situace, kdy bude volit, jestli topit a svítit, nebo jíst.
 • Jasnou deklaraci pozice obchodníka, čím nabízený produkt kryje a jaké má rizikové portfolio. Oddělíme konzervativní dlouhodobé produkty od krátkodobých, které kopírují denní ceny na velkoobchodních trzích.