„Podle našeho názoru má stát utvářet dobré podmínky pro všechny skupiny obyvatel. Jsme kupříkladu rádi za navyšování a valorizaci důchodů, a stejně tak chceme myslet na rodiny s malými dětmi. Rodičovský příspěvek zamrzl v roce 2020 a jeho reálná hodnota neustále klesá. Jeho zvýšení, resp. reálné dorovnání a pravidelnou valorizaci jsme za Piráty prosazovali už v minulosti, ale hnutí ANO to smetlo ze stolu. Nyní diskutujeme s koaličními partnery o možném zlepšení, kdy jsme za Piráty předložili i konkrétní návrh s výpočtem. Jsem ráda, že se nám postupně daří s jednotlivými stranami najít na podpoře rodin shodu,“ uvedla Olga Richterová. Ta se podporou rodin zabývá dlouhodobě a dnes představila tři konkrétní možnosti výpočtu pravidelné valorizace rodičovského příspěvku, které by se odvíjely nikoli od inflace, jako je tomu třeba u důchodů, ale od výše průměrné mzdy, a tím pádem od vývoje české ekonomiky.

„Náš pirátský návrh k jednání s koaličními partnery je mezi devíti až jedenáctinásobkem průměrné mzdy v předminulém roce od data narození dítěte. To konkrétně znamená, že pro letos narozené děti se použijí data o průměrné mzdě z roku 2021 a když vezmu desetinásobek, byl by to nárůst ze současných 300 tisíc na zhruba 378 tisíc, což je při čerpání do tří let věku dítěte nárůst o 2450 korun měsíčně. To už je významná pomoc v dnešní nelehké době ekonomické krize,“ vysvětlila Richterová.

Pro rodiče je ale stejně tak klíčová i dostupnost předškolní péče. Olga Richterová se proto s MPSV podílí na přípravě novely zákona o dětských skupinách. Jejím cílem je přenést do České republiky dobrou praxi fungující jinde, a zajistit rodičům kvalitní a dostupnou předškolní péči.

„S kapacitou péče o malé děti jsme na tom téměř nejhůře v Evropské unii, přitom je to další velmi důležitá věc, kterou rodiny potřebují. Novela zákona o dětských skupinách, kterou již řadu měsíců řešíme společně s Ministerstvem práce a sociálních věcí, pomůže v tom, že kromě doposud běžných předškolních zařízení budou mít rodiče další dobrovolnou alternativu a možnost volby, kam svoje dítě umístit. Připravujeme zavedení takzvaných Tagesmutter, denních tet, což jsou malé skupinky dětí ze sousedství hlídané v jedné domácnosti. Novela je už téměř připravena a počítá se v ní s podporou státu,“ upřesnila místopředsedkyně Sněmovny. Podle ní je důležitá jak dobrovolnost a možnost volby, tak rovněž garance.

„Za Piráty je důležité, aby bylo rodičům místo pro jejich dítě v jakémkoli předškolním zařízení garantováno. Na začátku za nás má jít o děti tříleté, kde již sice garanci v zákoně máme, ale praxe za tímto dost pokulhává, časem ale i pro děti dvouleté. Ať si rodiče mohou reálně vybrat. V sousedním Německu je garance místa pro děti již od jednoho roku. Znovu opakuji, že jde o dobrovolnost. V případě, že chce rodič pracovat, třeba na částečný úvazek, má mu stát vycházet vstříc, vyplatí se to totiž všem a vede to i k vyšší porodnosti,“ dodala Richterová.

Klíčová je samozřejmě i otázka financování. „Podpora rodin nejde rozhodně na dluh. Málo se to ví, ale usnadněním zapojení rodičů na trh práce lze státní kasu posílit až o 15 miliard ročně skrz daně a odvody. A to i po odečtení nákladů na školky a další. Díky kratší době strávené mimo trh práce navíc mívá daný rodič celoživotně vyšší příjem, což je opět výhodné nejen pro dané lidi, ale v důsledku i pro veřejné finance. Studie a zkušenosti navíc dokládají, že tam, kde jsou pro rodiče příznivě nastavené podmínky i dostatečné kapacity předškolní péče, lidé mnohem více uvažují o druhém a třetím dítěti. Tedy stoupá porodnost. Což zase hraje roli například u udržitelného systému důchodů,“ uzavřela místopředsedkyně Sněmovny.