Praha, 22. února 2019 - Piráti předložili návrh, který zajistí, že po státních úřednících a najatých externích subjektech bude moci stát vymáhat osobní odpovědnost za jejich pochybení, pokud jejich úřadu udělí pokutu jiný úřad. To běžně nastává v oblasti veřejných zakázek, kdy Úřad pro ochranu hospodářské soutěže udělí jinému úřadu pokutu za pochybení při administraci veřejné zakázky. Piráti dále chtějí zavést pravidlo, že úřad bude muset do zápisu uvést, zda a jak bude vymáhat škodu po konkrétním úředníkovi. Zákon uvádí do rovnováhy postavení úředníků v místních samosprávách, kteří již za škodu odpovědní jsou, a státních úředníků.

V současné době nemají zaměstnanci státu motivaci dodržovat právní předpisy tam, kde hrozí pokuta ze strany jiné organizační složky státu. Tím je ohrožen důležitý veřejný zájem, který stát vtělil do jím vydaných právních předpisů.

„V případě organizačních složek státu je za současného stavu zřejmé, že motivace úřadu dodržovat vlastní zákony, respektive motivace konkrétních odpovědných osob, je prakticky nulová. Ať už se totiž zaměstnanci či najatí odborníci dopustí například při zadávacím procesu u veřejné zakázky jakékoli i třeba úmyslné chyby, nemůže být po nich způsobená škoda za současné situace s úspěchem vymáhána. Přitom jsou při veřejných zakázkách utráceny peníze daňových poplatníků,” uvedl jeden z předkladatelů a předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

„Zatímco samosprávy, jejich příspěvkové organizace a třeba i veřejné vysoké školy škodu v mnoha případech úspěšně vymáhají, stát na vymáhání škody zcela rezignoval,” uvedla advokátka Petra Bielinová, která je autorkou analýzy, ze které Piráti při přípravě návrhu vycházeli.