Republikový výbor České pirátské strany schválil kodex pirátského poslance, dokument, který musí každý kandidát do Poslanecké sněmovny podepsat, chce-li se dostat na kandidátní listinu Pirátů.

Kodex doplňuje ústavní slib poslanců a není s ním v rozporu, protože upravuje věci, které se netýkají přímého výkonu mandátu. Pirátští poslanci i nadále mohou hlasovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, jak jim zaručuje článek 23 Ústavy. Kodex je ale právně zavazuje k dalším zásadám a pravidlům, čímž supluje naše nedostatečné zákony, které umožňují politikům krást, odklánět a čerpat. Má formu sokromoprávního závazku a Pirátská strana je odhodlána proti každému poslanci, který by jej porušoval, použít právní prostředky.

Na rozdíl od někdejších Věcí veřejných, které měly pouze právně nevynutitelné kodexy, mají Pirátští poslanci závazky vůči České pirátské straně, s ​právními účinky plně vynutitelnými žalobou na plnění zaslanou soudu včetně vydání případného bezdůvodného obohacení, a to do státního rozpočtu.

V případech hlasování, kde mají poslanci Ústavou zaručenou svobodu, funguje Kodex jako morální závazek voličům, postižitelný interními stranickými disciplinárními prostředky včetně řízení u rozhodčí komise Pirátů.

Hlavní zásady a důsledky z kodexu vyplývající: * Pirát se zavazuje zveřejnit své majetkové přiznání a odvést neetické obohacení do státního rozpočtu – a to právně vymahatelně. Dohlížet na to bude nezávisle volená kontrolní komise strany. * Piráti odmítají na rozdíl od ostatních stran systém politických trafik – tj. systematické obsazování míst v dozorčích radách státních firem, kde politik prakticky nic nedělá a má pohádkový příjem. * Nestane se nám záhadné zbohatnutí jako bývalému premiérovi Grossovi – majetkové přiznání budou Piráti v případě podezření odevzdávat i po skončení výkonu funkce. Ani se nám díky ustanovením o střetu zájmů nestane to, co Jaroslavu Faltýnkovi, že budeme rozdávat dotace vlastním firmám. * Piráti budou konzultovat členskou základnu, v jejích řadách jsou odborníci i zástupci různých názorových platforem.

<h3>Plné znění kodexu</h3> <h3>Kontakt</h3>
  • Jakub Michálek, jakub.michalek@pirati.cz, tel. 775 978 550