Praha, 3. března 2020 - V souvislosti s týden starým policejním zásahem na Ministerstvu práce a sociálních věcí, který odhalil slabá místa vysokých státních úředníků, připravil analytický tým Pirátů podkladový materiál sloužící k vyhodnocení důvěryhodnosti osob vybíraných na tyto pozice, a to tedy jak ve státní správě nebo státních firmách. Manuál představuje důvody, proč je vyhodnocování důvěryhodnosti osob nezbytné, jaké jsou základní rizikové faktory a prezentuje základní postupy, jak takové vyhodnocení provádět. „Pokud by ministryně Maláčová aktivně používala tento či podobný typ dokumentu, s největší pravděpodobností by se neobklopila osobou, která je v insolvenci. Jedná se totiž o rizika, která ve spojení s vysokou funkcí mohou být zdrojem korupčního či jiného trestněprávního chování, tak jak jsme nyní svědky na resortu práce,” komentuje zveřejnění dokumentu poslanec Lukáš Kolářík s odkazem na Karla Macka, vedoucího oddělení bezpečnosti ICT na MPSV, který čelí obvinění z pletich při zadávání veřejné zakázky a ze zneužití pravomoci úřední osoby.

Manuál, který byl zpracován analytickým týmem Pirátů a byl připomínkován nezávislými organizacemi, které se problému korupčního jednání dlouhodobě věnují, na potenciální rizika spojená s nedůvěryhodností osob poukazuje. Zároveň se odkazuje na Kodex řízení a správy společností Ministerstva financí, který počítá s uplatňováním řádných a účinných mechanismů pravidelného posuzování důvěryhodnosti, zkušeností a řízení a nezávislosti členů volených orgánů.

„Chceme v nejvyšších pozicích státní správy experty s patřičným odborným zázemím. V těchto pozicích by měli pracovat odborníci, kteří nemají ve své vlastní osobní historii mimo jiné trestněprávní minulost, vysoké dluhy či exekuce, nejsou ve střetu zájmů a v minulosti se neúčastnili například neetického podnikání nebo napojení na cizí moc. To totiž může významně ovlivnit chod daného úřad, tak jak nyní bohužel vidíme na ministerstvu práce pod vedením ministryně Malačové, kdy je jeden z vysokých úředníků zatížen dluhy a může být snadno korumpovatelný,” kritizuje pirátský poslanec Kolářík, místopředseda Výboru pro bezpečnost.

Pro tyto případy vytvořili Piráti manuál tzv. best practices pro proces vyhodnocování důvěryhodnosti fyzické nebo právnické osoby se základním cílem vyloučit potenciální rizika před nebo při výběrovém řízení.

„Při jeho tvorbě jsme postupovali tak, aby každý odpovědný člověk měl vždy při ruce manuál, jak postupovat v případě, kdy vybírá do důležité pozice osobu, která bude pracovat s důležitými informacemi, bude ve styku se zájmovými skupinami nebo pracovat s veřejnými penězi. Není podstatné, zda se jedná o nováčka v komunální politice nebo protřelého úředníka na ministerstvu. Podstatné je, aby například lidé pracující s veřejnými penězi, kteří jsou pod značným tlakem, byli důvěryhodní a eliminovali potenciální rizika na naprosté minimum,” komentuje vznik dokumentu vedoucí analytického týmu poslaneckého klubu Pirátů Petr Fojtík.

Součástí dokumentu je konkrétní návod, jak důvěryhodnost osob dostatečně vyhodnotit.

„Postupovali jsme tak, aby vyhodnocení mohl provést i člověk s omezenými zkušenostmi a možnostmi vstupu do některých databází. Aby byl manuál kompletní, zahrnuli jsme do něj také komplexnější přístup včetně využití veřejně přístupných nástrojů, vstupu do mediálních databází nebo placených databází včetně využití analytických nástrojů typu BIZguard s možností vizualizace vazeb,” přibližuje analytik Pirátů a expert na protikorupční témata Janusz Konieczny.

„Chceme, aby se těmito pravidly řídily ústřední orgány státní správy, orgány samosprávy, firmy vlastněné státem, privátní a neziskový sektor a v ideálním případě i politické strany, tak jak činí a budou i nadále činit Piráti. Dnes proto manuál paní ministryni předám a věřím, že pokud by ministryně Maláčová postupovala podle tohoto manuálu, nebyli bychom svědky současné situace na MPSV,” uzavírá Kolářík.