Praha, 2. března 2020 - Piráti předložili pozměňovací návrh k zákonu o pedagogických pracovnících, ve kterém chtějí navázat plat pedagogických pracovníků na průměrnou mzdu v ČR. Kromě navýšení platu pedagogických pracovníků tak návrh počítá také s automatickou roční valorizací. Průměrný plat pedagogických pracovníků by měl podle pirátského návrhu od roku 2023 dosahovat minimálně 130 procent průměrné mzdy. Návrh z dlouhodobého hlediska umožní předvídatelnost pohybu platu pedagogických pracovníků, zohlednění vývoj průměrné mzdy v ČR. Odpadne tak každoroční nedůstojné dohadování o tom, kolik se nakonec pedagogickým pracovníkům pro nadcházející rok přidá na platech.

„Zásadní změnou je, že návrh stanovuje zákonný požadavek na minimální plat pedagogického pracovníka, který bude každoročně valorizován podle vývoje růstu průměrné mzdy v ČR,” uvádí předkladatel návrhu Lukáš Bartoň a dodává: “Model, se kterým jsme s Piráty přišli, umožní nárůst platu všech pedagogických pracovníků a rychlejší růst platu v prvních 10 letech praxe. Věřím, že to pomůže zvýšit atraktivitu pedagogické profese. Výrazný růst oproti současnosti zaznamenají zejména začínající učitelé a učitelé v předškolním vzdělávání, kterým současný systém příliš nepřeje. Právě platy začínajících učitelů je oproti současnému stavu třeba značně posílit, abychom do školství přilákali co nejvíce schopných lidí.”

Návrh dále stanovuje minimální tarifní plat pedagogických pracovníků dle jejich zařazení do platové třídy a délky praxe jako násobek valorizované průměrné mzdy na dané rozpočtové období. Není tedy nutné tarifní tabulku rok od roku měnit.

„Začínající učitel s praxí do 2 let bude mít základní tarifní plat ve výši průměrné mzdy v daném roce. Ředitel školy bude mít zároveň možnost navýšit plat až o 20 procent v rámci nadtarifní složky platu, prostřednictvím odměn a osobního ohodnocení. Při promítnutí současné věkové struktury učitelů pak součet tarifní a nadtarifní složky dává průměrný plat pedagogických pracovníků ve výši minimálně 130 procent průměrné mzdy v ČR,” vysvětluje dále Bartoň.

Návrh je v souladu s programovým prohlášením vlády a v roce 2021, nemá na státní rozpočet pro uvedený rok žádné vyšší nároky než ty, které již garantovala vláda. Návrh rovněž vychází z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2019-2023, kde je jedním z hlavních cílů postupné navýšení průměrného platu pedagogických pracovníků minimálně ke 130 procentům průměrné mzdy v ČR a z usnesení Sněmovny o navýšení platů učitelů a záměru zvýšit prostředky do vzdělávání minimálně na 5 procent HDP do roku 2025. O návrhu bude jednat Školský výbor 18. března 2020.