New York, 15. února 2019 – Člen předsednictva celosvětového sdružení pirátských stran Pirate Parties International (PPI) Ladislav Koubek se v centrále OSN zúčastnil jednání Komise pro sociální rozvoj OSN, poradního orgánu Hospodářské a sociální rady OSN. Ve svém projevu vyzdvihl přínos online platforem zajišťujících demokratickou diskuzi a upozornil, že se jedná o nástroj využitelný pro boj se sociálními nerovnostmi.

Ve dnech 11. – 21. února 2019 probíhá v centrále OSN v New Yorku zasedání Komise pro sociální rozvoj OSN (UN Commission for Social Development). Ta byla před 56 lety pověřena Hospodářskou a sociální radou OSN (ECOSOC), tedy jedním ze základních orgánů OSN, aby jí radila v oblasti sociálního rozvoje. Hlavním tématem již 57. plenárního zasedání Komise je zajištění sociální rovnosti skrze opatření fiskální, mzdové a sociální ochrany („Addressing inequalities and challenges to social inclusion through fiscal, wage and social protection policies“).

„Jsem velice rád, že se Pirate Parties International dostalo této obrovské cti a já tak mohl plenární zasedání komise oficiálně oslovit jako zástupce z řad neziskových organizací. Ve své řeči jsem vyzdvihl přínos online platforem, které umožňují demokratickou diskuzi a upozornil jsem, že jde o nástroj využitelný pro boj se sociálními nerovnostmi. Zároveň jsem zdůraznil, že sociální nerovnosti, ať jsou způsobeny jakýmikoliv důvody, ohrožují udržitelný rozvoj společností po celém světě,”

řekl Ladislav Koubek, který jako člen předsednictva Pirate Parties International na jednání vystupoval.

Pirate Parties International (PPI) je celosvětové sdružení pirátských stran, jehož členem je i Česká pirátská strana. V roce 2017 se stalo členem s poradním hlasem v Hospodářské a sociální radě OSN. PPI má aktuálně členy z 36 zemí světa na 5 kontinentech a byla založena za účelem propagace cílů sdílených svými členskými organizacemi, kterými jsou především ochrana lidských práv a základních svobod v digitálním věku a zajištění transparentnosti rozhodovacích procesů veřejné správy. PPI také organizuje dvě již tradiční konference. Pirátská bezpečnostní konference se koná každoročně v Mnichově a letos proběhne 16.-17. února 2019, konference Think Twice putuje po světě a v říjnu 2019 se bude konat v České republice.