Praha, 4. prosince 2020 – Pirátům se dnes podařilo opravit nelogický vládní návrh, který by umožňoval v případě nouze studentům všeobecného lékařství vykonávat činnost sestry, včetně sestry zubního lékaře. Tato úprava už se ovšem nevztahovala na studenty zubního lékařství. Medik-stomatolog přitom na lékařské fakultě studuje několik let a jeho kolega všeobecný lékař absolvuje jen týdenní stomatologickou stáž. Přijatý pozměňovací návrh Pirátů toto nesmyslné pravidlo narovnává a umožňuje v zubních ordinacích působit studentům obou oborů.

„Pokud by byl návrh přijat bez našeho pozměňovacího návrhu, vznikla by absurdní situace, kdy student Všeobecného lékařství bude mít kompetence k výkonu činnosti zubní instrumentářky, zatímco student Zubního lékařství nikoliv. Jak je uvedeno v odůvodnění našeho pozměňovací návrhu, studenti Zubního lékařství po ukončených čtyřech semestrech a absolvování předmětu Preklinické zubní lékařství mají dostatečné znalosti a praktické dovednosti k tomu, aby mohli vykonávat povolání zubní instrumentářky pod odborným dohledem zubního lékaře,” uvedl podrobnosti poslanec Pirátů Petr Třešňák.

„Přijetí našeho návrhu na získání způsobilosti po čtyřech semestrech má několik praktických příznivých dopadů – studenti stomatologie v praxi často chtějí pracovat jako asistenti zubního lékaře, což doteď nebylo možné. Za druhé, pokud student z nějakého důvodu nedokončí studium stomatologie ve vyšším ročníku, bude mít alespoň kvalifikaci umožňující výkon povolání zubní instrumentářky,” upozornila pirátská poslankyně Olga Richterová.

Piráti měli výhrady i k tomu, že byl návrh prosazován v období legislativní nouze a upozornili na dlouhodobě neřešené problémy personálních kapacit. „Změny probíhají bez širší diskuse se všemi subjekty – dochází poté přesně k těmto nedodělkům. Dále toto velmi dobře ukazuje, jak potřebná je diskuse o nelékařských zdravotnických povoláních. Také si prosím uvědomme, jak s mediky obecně zacházíme a jak reflektujeme jejich připomínky k systému vzdělávání. Když pak ale přijde COVID, tak najednou zjistíme, jak moc je potřebujeme. Všem, kteří místo studia nyní v nouzovém stavu nastoupili do nemocnic, patří ohromný dík. Tito lidí ale studují primárně pro to, aby se stali lékaři, a ne aby vykrývali dlouhodobé personální problémy českého zdravotnictví. Apelujeme na to, aby se medici co nejdříve mohli vrátit plnohodnotně ke studiu a pracovní povinnost jim byla zrušena,” uzavřel poslanec Petr Třešňák.