Praha, 8. července 2021 – Místopředseda poslanecké Sněmovny Vojtěch Pikal pomohl zabránit zafixování senátních volebních obvodů, které by vedlo k porušení principu rovnosti hlasů. Byla nalezena shoda nové úpravy senátních obvodů, změna jejich hranic bude moci proběhnout každých 12 let. Pikal opětovně zvedá také otázku korespondenčního hlasování do Sněmovny, které dnes navrhl zavést pro české občany žijící v cizině.

„Původní podoba změn obsažená ve vládou navržených tiscích 527 - 529 byla široce kritizována odbornou veřejností a znamenala by konec rovnosti hlasů v senátních volbách. Jsem rád, že se podařilo na ně upozornit a bude prosazena ústavně přijatelná varianta, v rámci které se hranice volebních obvodů budou moci měnit jednou za 12 let, pokud odchylka rovnosti hlasu přesahuje 15 %. To přispěje k územní kontinuitě ve vztahu k mandátům senátorů a současně nezafixuje obvody napevno,” sdělil po projednání tisku Vojtěch Pikal. Mělo by dojít také k zavedení fixního data voleb na první říjnový týden.

Pirátský místopředseda dále k tisku 529 navrhl možnost korespondenčního hlasování ze zahraničí. „Korespondenční hlasování umožňuje 21 evropských států, dobře funguje například v sousedním Slovensku. Jeho přijetí usnadní hlasování řadě občanů, kteří v zahraničí studují, pracují. Často jde o naše občany, kteří za hranicemi budují českou reputaci a také posílají do Česka značné množství finančních prostředků,” uvedl.