Praha, 12. února 2020 – Třetím čtením dnes prošel návrh zákona o ochraně veřejného zdraví s pozměňovacími návrhy skupiny poslanců, mezi nimiž byli Piráti Olga Richterová a Petr Třešňák. Návrhy upravují podmínky očkování pro účast ve školách v přírodě a očkování dětí, které ze zdravotních důvodů nemohou být očkovány. Ačkoli Piráti považují očkování za zásadní preventivní nástroj veřejného zdravotnictví, tak platná úprava obsahovala mnoho nelogických restrikcí, které se tak staly zbytečným trestem pro děti i rodiče a do odpovědnosti mnohdy zatáhly i ředitele škol.

„Poslanecká sněmovna napříč politickými stranami podpořila i náš pozměňovací návrh, který zrušil povinnost hlídat proočkovanost dětí na školách v přírodě, protože děti tráví zbylých 10 měsíců v tomtéž kolektivu. Jsem také rád, že prošel i návrh předkládaný poslancem Válkem a dalšími, ke kterému jsme se připojili a který umožňuje, aby bylo k předškolnímu vzdělávání možné přijmout i dítě s dočasnou kontraindikací, která dočasně zabraňuje provedení očkování. Příkladem aktuálního zhoršení zdravotního stavu může být atopický ekzém, leukémie nebo epilepsie, a školky dnes mohou být za přijetí dětí s těmito potížemi pokutovány,“ vysvětluje místopředseda Výboru pro zdravotnictví Petr Třešňák.

„Možná se ptáte, proč jsme se tím vůbec zabývali, když v pirátském programu je očkování jako pevná součást ochrany veřejného zdraví? Protože jsme se tématu podrobně věnovali ve zdravotním týmu s řadou lékařů a došli jsme k závěru, že se jedná o nezbytné úpravy nelogičností, jež dají zase další části rodičů důvěru, že tato země může být i pro ty, co mají různé zdravotní komplikace. Anebo pro ty, jejichž dítě má komplet pentavakcínu a chybí jen hepatitida B, aby mohly na školy v přírodě,” komentuje návrh místopředsedkyně Výboru pro zdravotnictví Olga Richterová a dodává: „Zároveň bych ráda poděkovala za podněty od rodičů a občanských iniciativ, mnozí totiž nejen nás na tyto nelogičnosti dlouhodobě upozorňovali.”

Piráti předkládali i další návrhy, ke kterým již většina Sněmovny nakloněna nebyla. Příkladem je zrušení povinnosti kompletní proočkovanosti u dětských skupin nezřizovaných státem a soukromých mateřských škol. Piráti chtěli umožnit dohodu mezi soukromými zřizovateli a rodiči, která by nemusela být podmíněna kompletním očkováním.