Praha, 22. dubna 2020 – Pirátům se podařilo prosadit pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona o poskytnutí státní záruky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů epidemie koronaviru. Prošel jak pozměňovací návrh skupiny pirátských poslanců na transparentní zveřejnění základních údajů o příjemcích bankovních úvěrů, které jsou zajišťovány ČMZRB, tak výzva poslance Tomáše Martínka vládě, aby zajistila, že záruky budou poskytnuty pouze za úvěry žadatelů, kteří v České republice řádně platí daně a nezneužívají daňových rájů.

„Zájem na zveřejnění údajů o těchto příjemcích plyne ze skutečnosti, že státní finanční záruka je poskytována z peněz daňových poplatníků. Proto má být zřejmé, u koho tyto prostředky končí. Jsem rád, že jsme pro tento návrh získali většinu sněmovny,” uvedl k návrhu poslanec Jakub Michálek.

Prošel i návrh doprovedného usnesení podaný poslancem Pirátů Tomášem Martínkem, aby vláda zajistila, že ČMRZB poskytla záruky za úvěry pouze u žadatelů o úvěr, kteří v ČR řádně platí daně, nezneužívají daňových rájů, po dobu trvání záruky na úvěr nevykupují zpětně vlastní akcie a nevyplácí vlastníkům dividendy ani nadměrné odměny vedení společnosti. Vedle toho má ČMRZB transparentně informovat o všech poskytnutých zárukách jednotlivých úvěrů včetně skutečných majitelů úvěrovaných společností. Jak uvedl pirátský poslanec v předkladatelské zprávě, k těmto podmínkám vyzývá např. Tax Justice Network, organizace zabývající se daňovými úniky a ráji. Stejnou podmínku pro pomoc si stanovilo také Dánsko.

„Považuji za nutné, aby veřejnou podporu získaly pouze společnosti, které do veřejného rozpočtu dlouhodobě přispívají a které svou likviditu v době krize využívají výhradně pro provozní a investiční účely. Není spravedlivé ani motivační, aby se firmy, které se vyhýbají daňové povinnost v ČR, těšily stejné míře podpory jako společnosti, které v ČR daně řádně platí,” komentoval Martínek.

Pirátům se ve spolupráci s Ministerstvem financí podařilo prosadit i opravu návrhu, která zajišťuje, aby stát ručil pouze za jistinu úvěrů, a ne za částky, které si budou banky účtovat na úrocích.