Praha, 13. února 2019 - Poslanci dnes v prvním čtení schválili Piráty navrhovanou změnu Ústavy ČR, která nově umožní, aby mohl Nejvyšší kontrolní úřad kontrolovat také státní instituce, města a kraje. V souvislosti s tím Sněmovna přijala také návrh zákona pirátského poslance Lukáše Černohorského na rozšíření pravomocí NKÚ, který úpravu konkretizuje.

„O tom, že jsou korupcí a klientelismem zasaženy kraje, velká města, malé obce, státní, krajské a městské obchodní společnosti hovoří zpráva BIS. Ve státních podnicích dochází podle BIS k systematickému obohacování díky úzkým vazbám mezi managementem a zástupci státu v dozorčích radách, které neplní svou kontrolní funkci,” zdůvodňuje Lukáš Černohorský, proč rozšířit pravomoci NKÚ. Ten za Piráty jako člen Kontrolního výboru novelu připravil a předložil.

„Dohled NKÚ nad hospodařením krajů, měst i veřejnoprávních médií je jednou z cest, jak ozdravit veřejné finance a dosáhnout vyrovnanosti veřejných rozpočtů, což je bezpochyby v celospolečenském zájmu. V praxi by to mělo konkrétně pomoci včas odhalit dotační podvody nebo korupční jednání, ale také poukázat na neúmyslné plýtvání s veřejnými penězi nebo na chyby v účetnictví,” uzavřel Černohorský.