Praha, 1. října 2020 – Poslanecká sněmovna schválila pozměňovací návrhy Pirátů k návrhu zákona proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Autorovi návrhů, pirátskému poslanci Františku Navrkalovi, se podařilo prosadit, aby dotace dostávaly jen společnosti s jasně definovanými skutečnými vlastníky. Druhý schválený návrh Pirátů umožňuje zadavateli veřejné zakázky odstoupit od smlouvy s podnikem, který měl v evidenci nesprávné údaje. Obě dvě podané úpravy schválil v minulém týdnu Rozpočtový výbor.

„Přijetí obou pozměňovacích návrhů vnímám za stávajícího rozložení sil ve Sněmovně jako úspěch. Umožní totiž mnohem transparentnější dohled nad nakládáním s veřejnými financemi. V kontextu kritiky České republiky za nedostatečný postup v přijímání protikorupčních opatření, kterou včera ve své zprávě zveřejnila Evropská komise, se tak ukazuje, že jsou to opět Piráti, kdo dotahuje do konce dlouhodobě neplněné vládní úkoly,“ uvedl poslanec Navrkal.

Dnes schválený zákon je změnovým zákonem k zákonu o evidenci skutečných majitelů, jehož návrh stále čeká na 2. čtení na plénu Sněmovny. I k tomuto zákonu Piráti navrhli pozměňovací návrhy, například navázání sankcí i na výši aktiv evidující osoby či ujasnění určování skutečných majitelů podniků vložených do svěřenských fondů.

„Budeme požadovat, aby se co nejdříve projednal i zákon o evidenci skutečných majitelů. Jsme již skoro devět měsíců v prodlení s jeho přijetím. Navíc bez něj dnes přijatý změnový zákon ani nemůže plně vejít v účinnost. Je škoda, že vládní většina ve Sněmovně trvala na tomto nesmyslném pořadí projednávání příslušných sněmovních tisků,“ informoval o průběhu legislativního procesu Navrkal.

Při projednávání zákona o evidenci skutečných majitelů v minulém týdnu Ústavně právní výbor zamítl návrhy Pirátů na širší zveřejňování informací o majitelích a povinnost zveřejnit strukturu majetkových vztahů.

„Podle předlohy by byl premiér Babiš například považován za vlastníka svěřenských fondů, do kterých vložil holding Agrofert, ale nikoliv za vlastníka samotného holdingu. Jedná se o účelové právní kličky, které dokládají osobní zájem premiéra. Výborem nepřijaté pozměňovací návrhy budeme prosazovat na plénu,“ doplnil Navrkal.