Praha, 31. března 2021 – Usnesení poslankyně Pirátů Olgy Richterové o vyjasnění úhrad léků na vzácná onemocnění dnes schválil sněmovní Výbor pro zdravotnictví. Ministerstvu zdravotnictví bylo uloženo, aby před projednáním zákona ve druhém čtení vyjasnilo metodiku pro to, jak budou pacienti začlenění do rozhodování o nákladných léčivech. Výbor bohužel také souhlasil s několika úpravami, které podle Pirátů ohrozí renomované pacientské organizace. Jeden z pozměňovacích návrhů totiž stanovil, že “pacientskými organizacemi” nově mohou být jen spolky.

„Ačkoliv ministerstvo zdravotnictví tvrdilo, že úprava úhrad za léků a navržení nové metodiky bude v případě nákladných léčiv na vzácná onemocnění trvat rok, podařilo se nám prosadit usnesení, aby ministerstvo návrh metodiky představilo před druhým čtením,“ uvedla Olga Richterová.

Výbor však schválil i úpravy, které postavení některých pacientů zkomplikují. Organizacím, které po desetiletí pomáhají pacientům s vážnými nemocemi, upře chybný návrh vládních poslanců status „pacientské organizace“ jen kvůli tomu, že se z právního hlediska nejedná o spolky, nýbrž jde o obecně prospěšné společnosti či zapsané ústavy. Tyto organizace se z nepochopitelných důvodů nebudou moci účastnit rozhodování, budou ohroženy na svém financování a hrozí jim, že zaniknou.

„Vůči pacientským organizacím, které se po účinnosti nového Občanského zákoníku přeměnily právě na zapsané ústavy, je tento návrh nespravedlivý a diskriminační, stejně jako pro jimi zastupované pacienty,“ uvedl Ondřej Dostál, který se ochraně práv pacientů dlouhodobě věnuje.

Kritizovaný návrh vznikl původně na Ministerstvu zdravotnictví v období ministra Adama Vojtěcha, ale stal se terčem kritiky dotčených pacientských organizací a neprošel vůbec do Poslanecké sněmovny. Nyní byl jako pozměňovací návrh na poslední chvíli “přilepen” k zákonu o zdravotním pojištění.

„Zdravotní výbor strká hlavu do písku – ani neschválil doprovodné usnesení požadující po ministerstvu vyhodnocení dopadů tohoto návrhu na etablované pacientské organizace - zjevně pro ně není jejich osud důležitý,“ komentoval pirátský poslanec a člen zdravotního výboru Petr Třešňák.

Pozměňovací návrh poslance Petra Třešňáka na zavedení adekvátních pokut za vymáhání poplatků za přednostní bezplatnou zdravotní péči reagoval na soustavné stížnosti pacientů, kteří se u lékaře setkávají s požadavky na zaplacení „sponzorských darů“ nebo „poplatků za registraci“ výbor nepodpořil. „Návrh by řešil kauzy typu IDNES Premium Zdraví, kdy deník z holdingu Agrofert nabízel členům svého předplatitelského klubu programu přednost při přístupu k vyšetřením a operacím na Babišových klinikách, nebo schéma „Homolka Premium Care”, z časů trestně stíhaného ředitele nemocnice na Homolce Dbalého,“ vyjmenoval Třešňák.

„Za plně hrazenou péči, účtovanou zdravotním pojišťovnám, nesmí smluvní lékař vybírat peníze od pacientů, ani jim nabízet za peníze přednost. Toto pravidlo má každá smluvní klinika ve smlouvě s pojišťovnou, pouze se ke škodě pacientů takřka nevymáhá, a právě toto měl návrh změnit,“ dodal expert na zdravotní právo Dostál. Ten se také obává, že přinejmenším do voleb bude zejména v Praze pokračovat tristní situace, kdy pacienti tzv. dobrovolně platí za to, aby je vzali u ortopeda či gynekologa, nebo aby nečekali na plánovanou operaci.