Praha, 18. září 2020 – Piráti dnes prosadili ve Sněmovně omezení plýtvání vodou i lepší informování o stavu spodních a povrchových toků. Dolní komora totiž schválila spolu s vládní novelou vodního zákona i pozměňovací návrhy pirátského poslance Radka Holomčíka. „Jeden z našich návrhů má podpořit snazší využití takzvané šedé vody v budovách. Jde o vodu třeba z umyvadel nebo sprch. Pokud se hygienicky upraví, bude možné ji využívat pro splachování, úklid nebo třeba mytí aut,“ uvedl Holomčík, který se problematice dlouhodobě věnuje. Piráti již v červnu představili svůj třífázový plán „Vodu řešíme teď“. Ten přináší celou řadu ucelených záměrů, jak se v Česku vypořádat s extrémními projevy změny klimatu.

„Druhý ze schválených návrhů zajistí zveřejňování důležitých informací o stavu povrchových a podzemních vod ve strojově čitelných formátech. K tomu se koneckonců zavázala i vláda v Informační koncepci České republiky. Naše návrhy rovněž vyřeší dlouhodobý palčivý problém s chybějícími ucelenými informacemi o umístění a stavu systémů odvodňování polí, tzv. meliorace. Meliorace pozemků se přitom týkají plochy více než jednoho milionu hektarů, což je zhruba 13 procent rozlohy Česka a mají významný vliv na hospodaření s vodou v této oblasti. Pokud chceme skutečně účinně řešit stav naší krajiny a problémy se suchem, je znalost umístění a stavu meliorací mimořádně důležitá,“ dodal Holomčík.

„Předložená novela vodního zákona řešila pouze krizové řízení v době nedostatku vody, neřešila příčiny sucha. Což je v dnešní době zcela nedostatečné. Jsem ráda, že Sněmovna přijala mnoho pozměňovacích návrhů, které rozsah této novely rozšiřují, například opatření podporující šetrné hospodaření s vodou. V pirátském týmu budeme dále pracovat a soustředit se na naplnění našeho plánu Vodu řešíme teď,“ popsala také pirátská poslankyně a předsedkyně Výboru pro životní prostředí Dana Balcarová.

Piráti podali celkově pět pozměňovacích návrhů. Vedle zveřejňování dat o stavu vodních toků a lepšího využití tzv. šedé vody, žádali také důslednější ochranu tzv. chráněných oblastí přirozené akumulace vod a vodních zdrojů před znečištěním. Cílili rovněž na povinnost správců vodních toků revitalizovat řeky a potoky s ohledem na potřebu zpomalení odtoku vody z krajiny.

Celé znění pirátského plánu „Vodu řešíme teď“ naleznete ZDE.