Praha, 23. ledna 2019 – Poslanecká sněmovna dnes potvrdila novelu předloženou místopředsedou Poslanecké sněmovny Vojtěchem Pikalem, která umožní, aby se volby a referenda mohly konat ve stejnou dobu a ve stejných volebních místnostech. Souběh místních referend, krajských referend a různých typů voleb ušetří územním samosprávám miliony korun a zvýší účast v referendech.

„Návrh Pirátské strany povede ke zjednodušení souběhu referend a voleb, snížení finanční zátěže obecních rozpočtů a současně lépe naplní účel zákona o místním referendu. Souběžné konání místních referend má vést k vyšší účasti na hlasování, a tedy i k vyšší platnosti a závaznosti rozhodnutí přijatých v místním referendu,“ vysvětlil Pikal.

Změnu se podařilo prosadit v rámci technických oprav volebních zákonů, které byly navrženy po zkušenostech s problematickým sčítáním hlasů v parlamentních volbách v roce 2017. Novela původně měla vstoupit v platnost již před loňskými senátními volbami, ale Senát PČR ji Sněmovně vrátil s drobnými opravami. Sněmovna s nimi dnes vyslovila souhlas.

„Mám v šuplíku i další modernizace volebních zákonů, které by jednoduše ušetřily obcím zbytečnou byrokracii, ty předložím při nejbližší příležitosti,” dodal Pikal.