PRO MANŽELSTVÍ PRO VŠECHNY

Pro Piráty jsou lidská práva jedním ze základních témat. „Manželství stejnopohlavních párů jednoznačně podpoříme jak tento čtvrtek na schůzi Sněmovny, tak i na půdě Senátu. V této otázce nejde o politiku, nejde ani o ideologii, ani o náboženství. Jde o důstojnost, nevytváření dvojí kategorie lidí, o lidská práva, o rovnost a především jde o lásku,” uvedla Klára Kocmanová s tím, že manželství pro všechny podporují v České republice dle průzkumů zhruba dvě třetiny lidí.

Manželství pro všechny zavedli již ve 34 zemích světa, schválila ho například i konzervativní vláda Velké Británie a silně katolické Španělsko nebo Irsko. „Samozřejmě ani v těchto zemích se to nikoho negativně nedotklo, nikomu to neuškodilo, jen řada rodin získala právní jistoty, které jim do té doby chyběly,” upřesnila Kocmanová.

POSÍLENÍ NEZÁVISLOSTI STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ

Dlouhých třicet let se projednává novela zákona o státních zástupcích. Neúspěšně. Současná vláda ho má v programovém prohlášení jako jeden z klíčových závazků koaliční smlouvy. „Šéf žalobců nemůže být vydán napospas vládě. Pro Piráty je důležité, aby došlo k odpolitizování podmínek jmenování a odvolání nejvyššího státního zástupce. Jedině tak bude záruka pro občany, že státní zástupci postupují při vyšetřování kriminality nestranně a objektivně, a to i záležitosti, které mají politický přesah. V současnosti může totiž vláda na návrh ministra spravedlnosti nejvyššího státního zástupce odvolat bez udání důvodu,” vysvětlil Jakub Michálek, předseda pirátského poslaneckého klubu.

Nově by díky Pirátům vláda mohla nejvyššího státního zástupce odvolat pouze v případě, že vědomě poruší své povinnosti nebo zásadním způsobem ohrozí důvěru v řádnou práci státního zastupitelství. „To je důležitá záruka proti tomu, aby trestní řízení opravdu probíhalo podle zákona a nezávisle na tlaku politiků a mocných. Zároveň v případě, že by se tak nedělo, budou existovat adekvátní opravné mechanismy - případné rozhodnutí vlády o odvolání bude přezkoumatelné soudem,” doplnil Michálek.

KONEC MONOPOLU VZP

Piráti jsou pro zrušení monopolu Všeobecné zdravotní pojišťovny pro sjednávání zdravotního pojištění pro rodinné příslušníky v České republice pracujících mezinárodních expertů. „Monopol VZP na výhradní právo pojišťovat např. mezinárodní experty, kteří v Česku dlouhodobě žijí, je nesystémový a nefér. V minulém volebním období ho prosadili poslanci hnutí ANO s pomocí komunistů a SPD, a to i přes ostrý nesouhlas Senátu i nás v tehdejší opozici,” sdělila Olga Richterová, místopředsedkyně Poslanecké sněmovny za Piráty.

„Schválením tohoto zákona rozšíříme vstup dětí zmíněných odborníků do systému veřejného zdravotního pojištění během prvního roku života, což povede ke snížení dluhů v nemocnicích a navrátíme férovou konkurenci soukromých pojišťoven,” dodala Richterová.