Praha, 17. července 2020 – Lepší dostupnost bydlení, nižší ceny nemovitostí i rychlejší výstavbu – to by měl přinést komplexní pozměňovací návrh k novele stavebního zákona, který připravují Piráti ve spolupráci s dalšími partajemi. O těchto záměrech dnes zástupci strany jednali i s ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou, která je přislíbila tentokrát v připravované legislativě zohlednit. Původní verzi novely totiž vrátila Legislativní rada vlády resortu k přepracování kvůli řadě nedostatků. „Piráti se dnes sešli s ministryní Dostálovou, aby se dozvěděli, jak se ministerstvo vypořádalo s jejich výhradami i návrhy k připravované novele stavebního zákona. Trváme na tom, aby v ní byly zohledněny naše priority: digitalizace, transparentnost a ochrana veřejného zájmu. Jen tak může skutečně pomoci občanům,“ uvedl předseda strany Ivan Bartoš.

„Pro Piráty je dostupnost bydlení absolutní prioritou, na tuto oblast se specializuje tým Olgy Richterové. K tomu je ale potřeba i kvalitní novela stavebního zákona. Oceňujeme sice snahy resortu problém řešit, jejich návrh ovšem působí spíš jako pokus. Nevychází totiž z analytických dat, a nikdo tak netuší, zda navrhované změny cokoliv vyřeší a jaké dopady vlastně bude mít. Takovéhle věštění z křišťálové koule ANO předvádí přesto, že již šestým rokem resort vede, a mělo tedy víc než dost času si tvrdá data opatřit. Není tak divu, že návrh vrátila k přepracování i Legislativní rada vlády a sešlo se k němu neuvěřitelných pět tisíc připomínek,“ popsal Bartoš, který předsedá Výboru pro veřejnou správu. Právě pod ním od ledna 2020 funguje pracovní skupina zaměřená na elektronizaci stavebního řízení a nový stavební zákon. Ta připravuje s dalšími sněmovními stranami zmiňovaný komplexní pozměňovací návrh. Bude vycházet z principu „jedno místo – jedno podání – jedno řízení“.

„V minulosti jsme jednoznačně odmítli návrh na zřízení superúřadu, který by rozhodování oddálil od občanů, samospráv a dotčeného území. Tento záměr se po hlasitém nesouhlasu opozičních politiků, odborníků, starostů i akademiků naštěstí podařilo zastavit alespoň na úrovni obcí. V novém návrhu ale přetrvává řada nešvarů včetně nedostatečné ochrany veřejných zájmů,“ dodal předseda strany.

„Naším záměrem je mimo jiné ponechat stavební úřady na obcích, co nejblíže občanům, a pouze zjednodušit a sjednotit procesy. Zásadní je také dokončit zdárně započatou digitalizaci celé agendy. Z pohledu občana je totiž jedno, kde úředníci sedí,“ doplnila místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová s tím, že bylo dnešní jednání s ministryní Dostálovou úspěšné. „Ministryně dnes přislíbila, že bude upravená verze stavebního zákona reflektovat zaměření na digitalizaci a sjednocení procesů. Měla by být k dispozici ke konci příštího týdne, podrobně ji pak obratem prostudujeme. Ministerstvo rovněž přislíbilo, že u sněmovního návrhu bude nápomocné s vyhodnocením dopadů regulace. Doufám, že se tak opravdu stane a že uděláme první reálný krok ke zlepšení dostupnosti bydlení, což je pro občany zcela klíčové. Střechu nad hlavou totiž potřebujeme všichni, bez stabilního bydlení se důstojně žít nedá,“ uzavřela poslankyně.

Nový stavební zákon má podle Pirátů vycházet z principu „jedno místo – jedno podání – jedno řízení“. Stát by měl na čtyřech pilířích:

  • Územní plánování jako základní strategický nástroj koordinovaného rozvoje

  • Transparentní a předvídatelné povolovací procesy

  • Nezávislá a profesionální ochrana veřejného zájmu

  • Digitalizace stavební a územně plánovací agendy